Nieuws

Bloemen gelegd bij bermmonumentje SorghvlietlaanIMG_0068.JPG

Februari 2020 heeft nabij de kruising Sorghvlietlaan - Borgerspark een tragisch ongeval plaatsgevonden. In de avonduren is tijdens het oversteken een voetganger op een aldaar gelegen voetgangersoversteekplaats om het leven gekomen.

De familie van het slachtoffer heeft bij de gemeente Veendam een verzoek ingediend tot het plaatsen van een bermmonumentje, waarvoor de gemeente toestemming heeft verleend.

Op maandag 12 juli is tijdens aanwezigheid van de familie en nabestaanden nabij de plaats van het ongeval het bermmonumentje door een natuursteenbedrijf geplaatst.

Na de onthulling werd door de familie en nabestaanden bloemen gelegd. Het is voor de rouwverwerking van groot belang dat nabestaanden hun geliefde op deze gedenkplaats kunnen blijven herdenken. En om niet te vergeten wat er op die plaats is gebeurd.

Op uitnodiging van de familie was tijdens de onthulling voormalig verkeerspolitieman Henk Robben hierbij aanwezig en heeft enige woorden tot de familie gericht.

Enige tijd geleden heeft Robben bij de gemeente Veendam een brandbrief ingediend over de gevaarzetting met een verkeerstechnische omschrijving om de voetgangersoversteekplaatsen aan de Sorghvlietlaan veiliger te maken.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid is voor de inwoners van levensbelang.