Nieuws

Logopediepraktijk Veendam –
“Praten doe je met z’n tweeën.”_DSC6126.jpg

Tekst Hans van Noort [ hansvannoort@parkstadveendam.nl ] 

De vlag hangt uit bij de Logopediepraktijk Veendam aan het Beneden Verlaat. Zal toch niet voor ons zijn? Maakt niet uit. Het is een teken van gastvrijheid, van een warm welkom, een herkenningspunt en het geeft een blij gevoel. De cliënten zullen het vermoedelijk ook zo ervaren.
Die komen natuurlijk voor de logopedie. Een vakgebied met een enorm werkterrein, dat vele disciplines kent. Het heeft allemaal te maken met onze stem, de ontwikkeling daarvan én communicatie. Stemgebruik, de uitspraak van de woorden, de verstaanbaarheid, de klank, slikstoornissen, stemproblemen, afwijkende mondgewoontes, leerproblemen bij kinderen en woordvindproblemen, voor dit alles kun je terecht bij Andrea Bakker - Logopediepraktijk Veendam

Andrea heeft een aantal jaren geleden een carrièreswitch gemaakt. Ze had een administratieve baan, maar wilde wel wat anders. Een pittige 4-jarige Hbo-opleiding aan de Hanzehogeschool in Groningen en nog verschillende specialisaties volgden.
Nu dus, sinds 2017, een eigen praktijk voor Veendam, Wildervank en Muntendam onder de naam Logopediepraktijk Veendam.

_DSC6131.jpg

“Je kunt iets voor mensen betekenen,” aldus Andrea Bakker. “Dat is de drijfveer voor mijn praktijk. “Ik heb me eigenlijk helemaal gespecialiseerd in de logopedie voor het kind. Dat wil niet zeggen dat ik geen volwassenen behandel, hoor! Zeker niet. Die zijn ook van harte welkom.”
Met de kinderen tracht ze via spel- en speelvormen een en ander op gang te brengen. Ze geeft een voorbeeld met het speeltje: bel en blaas (bellenblazen). “Er komen allerlei technieken bij kijken. Allereerst het openmaken van het cilinderdoosje. Daarbij komen al verschillende woorden naar voren als open en draai. Dan het indopen in de zeepoplossing en het wegblazen tot een mooie bolle bel. De woordjes - blaas, weg, meer, mag ook, mooi – zijn hier van toepassing. Ik verlang van de kinderen dat ze me nazeggen,” aldus Andrea. “Stimuleren, herhalen, modelleren en aandacht zijn instrumenten om imitatiegedrag te bewerkstelligen.”
Hetzelfde geldt bij het spelen met blokken, een treintje of poppenhuis. Ook met het spelen met klei heeft Andrea goede ervaringen. Samen een kleurenplaat inkleuren werkt ook goed.  De taalontwikkeling en de woordenschat worden op een speelse wijze positief beïnvloed.

Spelen kinderen thuis veel met een iPad, dan is er géén wisselwerking en géén wederkerigheid én daar gaat het juist om. Samen met het kind de ontwikkeling op gang brengen.

Voor iedere cliënt jong of oud(er) maakt Andrea een persoonlijk behandelplan. Dit kan op ieder moment in samenspraak (met ouder) aangepast en bijgesteld worden. Hetgeen ook regelmatig gebeurt.

Om te zien of kinderen in hun taalontwikkeling “op schema” liggen, zijn er door wetenschappers minimumspreeknormen opgesteld.
Een kind van 18 – 24 maanden gebruikt 5 tot 10 woordjes. Zijn ze wat ouder, dan wordt de norm verhoogd tot het begrijpen van zinnetjes met 3 woorden. Een kind van rond de 4 jaar kan spontaan al een verhaaltje vertellen én bovendien is 50 – 70% van de gesproken taal verstaanbaar. Ze moeten dan zo’n beetje toe zijn aan de basisschool. Zijn hier afwijkingen of grote verschillen, dan is het tijd om contact op te nemen met Andrea.
Zij krijgt kindertjes doorgestuurd via het consultatiebureau, huisartsen, peuterspeelzalen en zelfs het UMCG, maar rechtstreeks contact met Andrea is eveneens mogelijk. Een verwijsbriefje van de huisarts is vaak niet nodig. Sinds 2011 wordt de DTL-screening (direct toegankelijkheid logopedie) door de meeste verzekeraars vergoed. De zorgverzekeraar betaalt de behandeling voor kinderen vanuit het basispakket.
“Je kunt het beste zo jong en vroeg mogelijk beginnen met de behandeling,” vertelt Andrea. “Dan valt het meeste bij te sturen en is de achterstand later nihil.”
De kinderen voorlezen is een dringend advies. Tegen ze te praten in allerlei omstandigheden, als bij het wassen, het aankleden, helpt ook bij de taalontwikkeling. De kleintjes krijgen dan gevoel voor taal automatisch mee. “Want… praten doe je met z’n tweeën.”

_DSC6134.jpg

Soms hebben kinderen spraak-motorische problemen. Dan is er een stoornis tussen tong, lippen en kaak. Deze zijn nodig om geluiden, woordjes en zinnetjes te produceren. Andrea heeft zich in deze therapie, de zogenaamde Prompt-therapie, verdiept en maakt bij dit soort stoornissen hier veelvuldig gebruik van. Klankvervorming komt bij jonge kinderen eveneens regelmatig voor. De Prompt-therapie is onder te verdelen in het sociaal-emotionele domein, het cognitief-linguïstische - en het fysiek-zintuigelijke domein. De behandeling richt zich op één van de domeinen of de combinatie van deze drie. Naast de Prompt-therapie helpt hier ook de articulatietherapie - beter leren articuleren.

Alle bovengenoemde stoornissen worden samengevat met het woord TOS. Dat staat voor Taal Ontwikkelingsstoornis. Het is een neurocognitieve stoornis wat inhoudt dat de hersenen taal minder goed verwerken. Dit wordt herkend doordat kinderen moeite hebben met praten en/of het begrijpen van de taal. Bij behandeling zal het zelfvertrouwen van het kind toenemen en de communicatie toenemen.

 

De praktijk bevindt zich in de omgebouwde garage en bestaat uit een wachtkamer en een behandelruimte. De aankleding is warm en voelt gelijk vertrouwd en huiselijk aan. “De meeste kinderen voelen zich dan ook snel thuis,” vertelt Andrea. “Uiteraard moet ik ze eerst even op hun gemak stellen.”
De behandeling is altijd 1 op 1 én niet in groepsverband.

Andrea lis lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Tevens is ze ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici. Om in hierin opgenomen te worden, moet je iedere 5 jaar aan bepaalde kwaliteitseisen, op het gebied van opleiding en nascholing, voldoen. Een soort kwaliteitskenmerk.
Andrea is ook aangesloten bij het Afasienetwerk. Dit netwerk houdt zich bezig met de behandeling Afasiepatiënten. Afasie is een hersenstoornis die de taal en de communicatie in de war brengt. Gelukkig is er met behandelingen en oefenen weer veel te bereiken.
In sommige gevallen vindt de behandeling bij de patiënt plaats. Daarvoor gelden wel andere voorwaarden bij de ziektekostenverzekeraars.

_DSC6135.jpg

De vlag aan de pui op het Beneden Verlaat 86 is niet de Groningse vlag of de Nederlandse driekleur. Neen, het is de vlag van onderstaande branchevereniging. Met dezelfde kleuren én logo! Een duidelijk kenteken dat hier aan het Beneden Verlaat een Logopediepraktijk is gevestigd en wel die van Logopediepraktijk Veendam.

Meer informatie: