Nieuws

D66 Veendam doet mee aan verkiezingen 2022PERSBERICHT 2021-02-22 LOGO.png

De leden van D66 Veendam hebben op 18 februari jl. besloten deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 worden gehouden. De algemene ledenvergadering vond in verband met de coronamaatregelen digitaal plaats. Er werd een profiel voor de lijsttrekker en voor raadsleden vastgesteld en er zijn enkele commissies benoemd, die de verkiezingen voorbereiden. Dit najaar zal ook worden begonnen met het opstellen van een conceptverkiezingsprogramma 2022-2026.

Het afdelingsbestuur verwacht dat D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart aanstaande een nog beter resultaat behaalt dan de laatste peilingen aangeven. Het aantal leden van D66 Veendam is het laatste jaar gegroeid met 35%. De aanwas van nieuwe, vooral jonge leden, biedt perspectief op de een aansprekende kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.