Nieuws

Zicht op aardgasbuffer Zuidwending
Afsluiting van een bewogen jaarIMG_7199.JPG

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages  

Het einde van 2020 nadert snel, wat een bizar jaar waarin ondanks het coronavirus veel dingen zijn gebeurd. Denk aan project de Patrijs, de nieuwe caverne A1 en de komst van onze waterstofauto’s.  Hieronder de laatste status en een vooruitblik.

Oplevering zesde gasopslagcaverne
Onlangs namen we de zesde caverne voor de opslag van aardgas in gebruik. In de afgelopen jaren is de ondergrondse sigaarvormige holte gemaakt door met water zout op te lossen (uitlogen) en af te voeren naar Nouryon in Delfzijl. Dit jaar zijn we voornamelijk bezig geweest om de caverne te vullen met gas. Vanaf nu kan de caverne worden gebruikt door onze klanten.  

Micro-seismisch meetnetwerk
Het micro-seismisch meetnetwerk (MSM) is geïnstalleerd en in gebruik. In het vorige Tonckeltje hebben we er samen met Nouryon aandacht aan besteed. Het netwerk is geïnstalleerd om de ondergrondse zoutberg met daarin cavernes van EnergyStock en Nouryon te monitoren en meer data te verzamelen over de ondergrond. Over het derde kwartaal van dit jaar hebben we de eerste rapportage opgeleverd, welke te vinden is op de website. Daaruit blijkt dat het MSM direct haar nut heeft bewezen. Op 21 augustus jl. heeft het MSM een trilling geconstateerd die duidt op een vallend brokstuk in de nieuwe caverne A1. Het leek me goed dat even nader uit te leggen. Wanneer een caverne wordt gemaakt, zijn de wanden ervan vaak niet volledig glad, maar steken er hier en daar oneffenheden uit. Neuzen noemen we die. Eerst ‘zweven’ die in het pekelwater. Wanneer we het pekel verdrijven door de caverne met gas te vullen, komen de neuzen ‘vrij’ te hangen. Door de zwaartekracht of door drukverschillen tijdens het gebruik van de caverne kunnen de neuzen vallen. Ze landen dan onderin de caverne. Dat gaat gepaard met een trilling die voor mensen meestal niet voelbaar is, maar wel geregistreerd wordt door het MSM. Het vallen van de neuzen heeft geen invloed op de veiligheid van de caverne. De caverne kan er niet lek door raken, omdat er voldoende afstand zit tussen de wand van deze en andere cavernes of de rand van de zoutberg. Onlangs hebben we een sonarmeting gedaan van de nieuwe caverne. Daarmee kunnen we de vorm van de caverne precies bepalen. We hebben geconstateerd dat er nog een neus in de caverne hangt waarvan we verwachten dat deze ook zal vallen wanneer de caverne in gebruik is genomen. Dat kan al binnenkort zijn. Dat kan ook nog maanden duren. Wanneer het gebeurt, zullen we het zien op het MSM en er via de kwartaalrapportages over communiceren. Bij trillingen die mogelijk voelbaar zijn – met een magnitude van 1 of hoger -  wachten we niet op de kwartaalrapportage. Deze melden we eerder via de website.

Pilot boorgat testen met waterstof
In oktober meldde ik al dat we werken aan een pilot waarbij een boorgat wordt gevuld met waterstof. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In het tweede kwartaal van 2021 starten we met het onderzoek. Het doel van de testen is om aan te tonen dat het boorgat, de leidingen, afdichtingen, etc. geschikt zijn voor de toepassing van waterstof. Wereldwijd zijn er vier locaties waar waterstof al wordt opgeslagen in zoutlagen. We voeren de tests uit in nauwe afstemming met SODM en TNO. De eerste testen worden uitgevoerd op locatie A8 omdat hier al wel een boorgat, maar nog geen caverne is aangebracht. Wie meer wil weten kan kijken op www.agbzwnl/projecten.  

Installatie 10 jaar
Op 1 januari 2021 is het tien jaar geleden dat Aardgasbuffer Zuidwending in gebruik is genomen. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vanwege de corona-maatregelen zoeken we nog naar een geschikte manier om hier met de omgeving aandacht aan te kunnen besteden. Hopelijk kan dat later in het jaar in een bijeenkomst.