Nieuws

Doek valt voor Buurtvereniging `t Spoordok`t Spoordok (2).jpg

Door Peter Panneman

Per 1 november 2020 a.s. houdt buurtvereniging `t Spoordok in de Veendammer Havenbuurt na maar liefst 46 jaar op te bestaan. Tot die besluit is het bestuur onlangs gekomen. Reden om te stoppen met de vereniging is de sterk teruglopende belangstelling voor de activiteiten. Vorig jaar werden de Kaart- en Sjoel avonden al van de agenda geschrapt. Alléén de maandelijkse bingoavonden werden nog goed bezocht.

`t Spoordok (3).jpg

Ook het gebouw aan de Lloydsweg heeft dringend onderhoud nodig. Zo is de hele achterzijde van het gebouw verzakt. Herstel levert een kostenpost van € 10.000 euro op. En door de corona maatregelen komen er géén inkomsten binnen, terwijl de vaste lasten van € 400 euro wel maandelijks betaald moeten worden.

`t Spoordok (1).jpg

Heidi Wiegman die sinds 2002 verbonden bij de vereniging waarvan 6 jaar voorzitter is er maar wat verdrietig over. `Maar we moeten reëel zijn, en hebben ons als bestuur afgevraagd heeft zo`n investering nog wel zin, nee dus`. Een tweetal verenigingen die ook gebruikt maakten van het gebouw hebben inmiddels elders onderdak gevonden.

Er komt nog een openbare verkoping van de complete inventaris, en met het huidige geld in de kas zijn er plannen om voor de Havenbuurt een Hartdefibrillator en reflecterende huisnummers aan te schaffen.