Nieuws, 112

De wijkagenten van Veendam121046156_2654987278149676_7188037064035181762_o.jpg
Fotograaf Politie Ommelanden Midden

De wijkagent is het gezicht en het aanspreekpunt van de politie in de wijk. In de gemeente Veendam zijn er zes wijkagenten werkzaam: 

Gerrit  Swaving, Susan Boes, Gerjan van der Laan, Christina Pater, Harry Veldkamp (niet op de foto) en Frans Koning (niet op de foto) 

Samen richten zij zich op de aanpak van (sociale) problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Ze krijgen daarbij hulp van de politiemedewerkers uit het cluster Veendam en Pekela die in de surveillancedienst werkzaam zijn. 

De wijkagenten worden ondersteund bij de analyse van (wijk overstijgende) problemen door Chantal Kohler, Jos Toebak en Jacques Sjoer, ook als het gaat om thema’s als bijvoorbeeld jeugd & gezin, huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld.