Nieuws

Open Monumentendag 2020
Grote kerk WildervankOrgel met film wildervank.jpg

Zaterdag 12 september is het weer Open Monumentendag en Landelijke Orgeldag.

Open Monumentendag gaat dit jaar in aangepaste vorm door. De kerk is overdag niet open maar de kerk kan virtueel bezocht worden: rondkijken in de kerk en zelfs binnenin het orgel! ’s Avonds gaat het traditionele, jaarlijkse, “Jan Bosch orgelconcert” wel door, zie verderop de details.

Kerk_viewer_3D.JPG

Digitaal bezoek
Virtueel 3D bezoek aan de kerk: ga naar de website van het orgel ( www.walckerwildervank.nl) en klik op de knop “3D view”. Het werkt op een PC en ook op een tablet. De kerk bekijken vanuit plekken zoals u het nog nooit hebt gezien.
Commissielid Wim de Olde heeft met een bijzondere 3D scanner de hele kerk in beeld gebracht, na bewerking konden de beelden met speciale software gepubliceerd worden.

Orgel anders: oude filmbeelden uit Wildervank
De Monument- en Concertcommissie wil graag het orgel ook op andere manieren inzetten. Dat gaat dit jaar ook weer gebeuren bij het traditionele “Jan Bosch orgelconcert”. Vincent Hensen-Oosterdijk, cantor-organist van de Nicolaïkerk in Appingedam zal oude filmbeelden van Wildervank begeleiden met orgelmuziek.

In samenwerking met de "Foto- en Videogroep Wildervank" worden films over oud Wildervank vertoond. Voor de pauze is er een film uit 1956 en na de pauze volgt een samenstelling uit verschillende jaren.

Het begint om 20:00 uur, de toegang is 10 euro. We verwachten een pauze met koffie te kunnen organiseren via een uitgekiende routering. Zie ook de huisregels verderop voordat u uw bezoek plant.

Vincent Hensen.jpg

CV Vincent Hensen-Oosterdijk
Organist, koordirigent en beiaardier Vincent Hensen-Oosterdijk (Winschoten, 1986) studeerde vanaf 2005 Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musiceervak orgel. Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga. Hij behaalde in juni 2014 zijn tweede bachelor. Ondertussen bereidde hij zich voor op de master aan de Nederlandse Beiaardschool. Op 31 mei 2015 won hij het Internationaal Beiaardimprovisatieconcours in Den Bosch en in juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard, welke valt onder de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en is afgestudeerd als Master of Music/Beiaardier.

Vincent begon zijn muzikale carrière op jonge leeftijd als organist van de huidige protestantse gemeente Oude Pekela. In 2004 begeleidde hij zijn eerste vaste koor. Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren, waaronder sinds 2013 het Toonkunstkoor Delfzijl. In Appingedam is Vincent in 2012 benoemd tot cantor-organist van de Nicolaïkerk, waar hij de cantorij leidt en het mooie, pas gerestaureerde Hinsz-orgel uit 1744 bespeelt. In 2018 en ‘19 begeleidde hij als organist de Dutch Choral Singers o.l.v. Henk de Vries tijdens diensten en concerten in Noord-Nederland en Evensongs in onder meer Salisbury Cathedral en St Paul’s Cathedral, Londen.

Vincent bespeeld, sinds 2016, de beiaards van ‘Roos in de Regio’ Winschoten en ‘Parkstad’ Veendam. In 2018 is hij tevens benoemd tot beiaardier van de beiaard van de stadhuiskoepel in Leeuwarden aan het Hofplein. In eerste instantie was dat een benoeming voor de duur van een jaar in het kader van ‘2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa’, maar inmiddels is de aanstelling verlengd.

Vincent zoekt graag de verbinding op met andere kunstvormen. Zo heeft hij voor het Schnitgerfestival in 2017 een voorstelling ontwikkeld met theaterschool de Noorderlingen, en in 2018 begeleidde hij op twee neo-barok orgels circusvoorstellingen van jeugdcircus Santelli. Verder vond in 2018 een multi-disciplinaire rondleiding plaats in de Nicolaïkerk, in samenwerking met theaterstudenten van Minerva; een kerstvoorstelling voor de ramen van het stadhuis in Leeuwarden, en ook in Leeuwarden een poëzie-avond met Friese dichters en nieuwe composities voor de beiaard in Leeuwarden door Friese componisten.

HUISREGELS VOOR CONCERTEN IN CORONATIJD

Iedereen wordt geacht zich te houden aan de volgende regels:

 • U bent allemaal welkom, maar niet wanneer u klachten hebt (hoesten, koorts, benauwdheid).
 • Als u tot een risicogroep behoort moet u goed nadenken of u wilt komen.
 • Kom ruim op tijd!
 • De kerk ingaan kan alleen via Concordia, zowel van de kant van de Raadhuisstraat als van de Torenstraat.
 • Bij binnenkomst moet u uw naam en telefoonnummer op een lijst noteren; deze naamlijst wordt een maand veilig bewaard, voor het geval de GGD die nodig zou hebben, en daarna vernietigd.
 • Betaal met gepast geld of maak het totaalbedrag over op de rekening van de commissie.
 • U hoeft geen deuren open te doen en u wordt een plek aangewezen, aan de kant waar u de kerk bent ingegaan.
 • We nemen altijd de anderhalve meter afstand in acht.
 • Jassen moet u bij zich houden, omdat de garderobe niet gebruikt kan worden.
 • Toiletgebruik is alleen mogelijk bij hoge nood.
 • U gaat de kerk uit door de grote deuren aan de kant waar u ook bent binnengekomen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie.

We gaan er vanuit dat we binnen de huidige regels dit evenement kunnen organiseren op de geplande datum, e.e.a. onder voorbehoud van ontwikkelingen rond Corona.