Nieuws

Wijkraad Sorghvliet Veendam neemt
exploitatie JB-centrum overJB centrum.JPG

Door Peter Panneman

Op het moment dat de sluiting van wijkcentrum Dukdalf bekend werd, is er door de gemeente in de wijk Sorghvliet gezocht naar een alternatief voor de wijkactiviteiten die plaatsvonden in Dukdalf.
Een aantal (leegstaande) panden waaronder de voormalige supermarkt aan de Kleine Vaartlaan en een voormalig schoolgebouw aan de Straat Soenda in de wijk Sorghvliet bleken zoveel achterstallig onderhoud te hebben dat ze niet in aanmerking kwamen als tijdelijk alternatief. Er is toen gekeken naar oplossingen buiten de wijk Sorghvliet.

Het Jakob Bruggema-centrum aan de Jakob Bruggemalaan in Veendam kwam in beeld. Het gebouw ziet er goed uit en is goed onderhouden en met enkele kleine aanpassing geschikt als tijdelijke huisvesting.

De locatie was gevonden en er is gezocht naar een (maatschappelijke) partij die de exploitatie op zou willen pakken. Na diverse gesprekken heeft, Stichting Centrale Wijkraad Sorghvliet, aangegeven dat ze de uitdaging wel aan willen gaan en hebben aangegeven de nieuwe exploitant van het centrum te willen worden.

Het gebouw en de stichting zijn nog niet helemaal klaar en er moet nog heel veel werk verzet worden maar een aantal biljarters die hun sport beoefenden in de Dukdalf, is al vanaf 1 juli actief op de nieuwe locatie. Vanaf 1 september zullen ook diverse activiteiten van de wijkvereniging hun onderdak gaan vinden in het centrum voor de bingo- en de kaartavonden. Ook kleine partijen zijn meeverhuisd.

Voor het reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken is de stichting nog op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Heb je interesse in een afwisselende bezigheid met een informele sfeer, meld je dan aan via sorghvliet.veendam@gmail.com of bel met het telefoonnummer 06 - 455 044 94.