Nieuws, Regio

Hoe krijgen we die Toukomst miljoenen naar Veendam?Rik-Zechsteinzee_landmark.jpg

Het Nationaal Programma Groningen stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor de toekomst van Groningen via programma ‘Toukomst’. Honderden Groningers hebben creatieve ideeën over hun meest ideale toekomst ingestuurd en deze zullen in de zomer worden beoordeeld en gebundeld tot grote haalbare projecten. Wie gaan die miljoenen krijgen?

Van de 1,15 miljard aan aardgas schadecompensatie is 100 miljoen voor Toukomst gereserveerd. Vernieuwende ideeën en projecten voor de provincie Groningen om het wonen, leven en werken écht te verbeteren, dat is het doel. Opvallend is de grote verscheidenheid en verspreiding van ideeën over de gehele provincie, waarbij de hoogste concentratie in Groningen stad ligt en Veendam ondergerepresenteerd wordt. Wanneer het gaat over samenwerken, draagvlak creëren en projecten kiezen die goed inpasbaar zijn in de huidige landschapsplannen dan is er in Veendam juist veel potentie. Inwoners die duidelijk geven om hun gemeente hebben ideeën ingestuurd als: de zoutwinning meer toekomstbestendig maken, voedselbossen aanleggen, maatschappelijke organisaties en onderwijs bundelen en een heus Wellness center / indoor strand waarin het eigen Veendamse puurste magnesiumzout wordt gebruikt; het Zechstein Zeestrand. 

Willen deze projecten gekozen worden voor De Miljoenen dan moeten ze goed inpasbaar zijn in de huidige plannen voor gebiedsontwikkeling en híer ligt dan ook de eerder genoemde potentie. In het openbare overheidsdocument ‘uitgangspuntennotitie Borgerswold’ zijn plannen voor Veendam vastgesteld als onderdeel van de overkoepelende visie ‘Randvenen Landschapspark’ welke meerdere grensgemeenten beslaat. Naast de thema’s wonen, landbouw, recreatie en natuur speelt wellness een grote rol in het plan. Behalve het uitbreiden van de golfbaan wordt de mogelijkheid van een zoutwaterbad/kuuroord in combinatie met de zoutwinning uit de Zechstein bron letterlijk vermeldt. 

Het Zechstein Zeestrand, een indoor Dode zee met magnesiumzout uit onze Zechstein bron, combineert wellness, gezondheid, recreatie en medisch onderzoek. Het draagvlak en samenhang in de regio sluit naadloos aan op het ontwikkelingsplan voor Borgerswold. In samenwerking met andere ingestuurde Toukomst ideeën voor Veendam moet dit toch een gouden kans zijn voor de gemeente. Laat die miljoenen maar komen!