Nieuws

Blijft burgemeester Swierstra in Veendam?Bells.00_00_18_15.Still001.jpg

Door Hans Schreurs [hansschreurs@parkstadveendam.nl]​

Nu de gemeenteraad van Pekela heeft besloten om voorlopig als zelfstandige gemeente verder te gaan, wordt de vraag over het al of niet aanblijven van burgemeester Jaap Kuin weer actueel. Kuin is namelijk benoemd als waarnemend burgemeester (sinds 2015). In principe tijdelijk dus.

Dezelfde vraag gaat ook op voor burgemeester Sipke Swierstra van Veendam. Ook Swierstra is tijdelijk benoemd in november 2013 en is dus al langer waarnemend dan de reguliere benoemingsperiode van zes jaar.

Waarom al zo lang een waarnemend burgemeester
Een belangrijke reden dat beide heren al zo lang als waarnemend burgemeester actief zijn, ligt mede in het feit dat er jarenlang in Pekela en Veendam gedebatteerd werd over een gemeentelijke herindeling. Er is gewacht met permanente aanstellingen totdat duidelijk werd hoe die herindeling eruit ging zien. Veendam sprak zich al eerder uit tegen de voorgestelde herindeling en nu Pekela zelfstandig verder wil, is een herindeling voor een lange periode uit beeld en kan een zogenaamde kroonbenoemde burgemeester er komen.

Swiersta loopt niet op de zaken vooruit
De burgemeester laat zich niet uit over zijn voornemens om al of niet in Veendam te blijven. Hij gaf wel te kennen dat, nu er duidelijkheid is over de herindeling, het wenselijk is om ook de discussie over de benoeming van de burgemeester weer op te pakken. Daarvoor zal hij de gesprekken tussen de gemeenteraad en de commissaris van de Koning afwachten. Hij houdt dus zijn kaarten nog even voor de borst. Dat is te doen gebruikelijk in zo’n situatie. Kijken we naar de procedure van een dergelijke benoeming dan wordt dat wel duidelijk.

Hoe verloopt een burgemeestersbenoeming?
De selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 4 maanden. De normale procedure kent de volgende stappen:

  • Overleg Commissaris van de Koning met fractievoorzitters van de gemeenteraad
  • Gemeenteraad stelt een profiel op
  • Gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning (cvdK)
  • Vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Sollicitanten schrijven een brief
  • Selectie kandidaten door cvdK
  • Overleg cvdK met vertrouwenscommissie van de gemeente
  • Gemeenteraad beveelt kandidaat aan
  • Kandidaat  spreekt met minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.

Niet vanzelfsprekend
U ziet dat het dus niet vanzelfsprekend is dat een waarnemend burgemeester ook de nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt. In Veendam en in Pekela liggen de burgemeesters goed bij de gemeenteraad en lijkt een benoeming geen probleem te zijn. Vooropgesteld dat beide mannen die ambitie hebben natuurlijk. We zullen zien of Sipke Swierstra nog langer blijft of dat we moeten gaan wennen aan een nieuwe burgemeester. Wellicht wordt het tijd voor een vrouw op die plek? De tijd zal het leren en u weet; ParkstadVeendam.nl blijft het voor u volgen.