Nieuws

“De Onderduiker Veendam” - HengelSportVereniging_DSC0691.jpg

Door Hans van Noort [ hansvannoort@parkstadveendam.nl ] 

Een hengelsportvereniging De Onderduiker biedt voor jong en oud (vis)plezier. Dit bestaat o.a. uit het organiseren van viswedstrijden in de nabije omgeving van Veendam, maar ook wel wat verder weg. In en om Veendam is voldoende en ruim viswater, denk maar eens aan Langebosch, het A.G. Wildervanckkanaal of Borgerswold. Maar er zijn nog zat andere mooie plekjes, in visserstermen stekjes. 

H.S.V. De onderduiker heeft een lange geschiedenis achter zich. Maar liefst 75 jaar zijn ze al actief. Penningmeester Henk Witting weet er het nodige van en over te vertellen, want hij is al een aantal jaren (bestuurs) lid. “Op mijn 16e ben ik lid geworden van De Onderduiker. Ik ben nu 62. Nou dan kun je zelf wel uitrekenen hoeveel jaar dat is,” vertelt Henk Witting. “De Onderduiker is opgericht in 1945, net na de oorlog. Feest dit jaar dus. Helaas gooit het virus roet in het eten, maar in 2021 vieren we dit natuurlijk groots!“

_DSC0671.jpg

De naam van de vereniging is gebaseerd op hetgeen in de oorlog heeft plaatsgevonden. Onderduikers moesten zich schuilhouden. Voedselbonnen waren niet voldoende voorhanden dus om hun kostje bij elkaar te scharrelen werd nogal eens een hengeltje uitgeworpen, veelal ’s avonds en ’s nachts. Zo overleefden ze. De Onderduiker heeft natuurlijk ook alles te maken met vissen.

Het bestuur van H.S.V. De Onderduiker in de 50 ‘er jaren.

11B.jpg

vlnr:   

 • Jan Groninger Ϯ
 • 2e onbekend
 • Wim Nieuwkoop Ϯ
 • Roelof Scholtens
 • Klaas Smid
 • Bé Oosterhuis
 • Wienco Bijholt
 • Bram Kemp Ϯ
 • Eli Kruizinga Ϯ.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

 • Eddy Doedens            voorzitter
 • Kees Sagel                 secretaris
 • Henk Witting               penningmeester
 • Leendert de Haan      2e secretaris
 • Henk Kamminga        2e penningmeester
 • Pieter de Boer            bestuurslid
 • Bertus Hebels            wedstrijdleider
 • Melvin Witting            ledenadministratie.

Het aantal leden van de H.S.V. bedraagt momenteel 1040! Een hele club. Hierbij moet wel vermeld worden dat als je een VISpas c.q. visvergunning aanvraagt, je altijd lid moet worden van een vereniging. De 1040 leden zijn daarom ook niet allen actief binnen de vereniging, maar wel visliefhebbers. Visliefhebbers houden waarschijnlijk wel van een lekkerbekkie of gebakken scholletje, maar dat wordt hier niet bedoeld. Door de coronamaatregelen is het ledental gegroeid. Vissen mocht én velen hadden nu eindelijk eens tijd.

22.jpg

Activiteiten
De Onderduiker organiseert verschillende viswedstrijden voor haar leden. Het vertrekpunt is in de meeste gevallen Buurthuis Noord-Oost.

Om de 14-dagen is er een wedstrijd, een soort onderlinge competitie. In het Buurthuis moet je een nummertje trekken, dat correspondeert met de plaats, het stekkie, waar jij geacht wordt te gaan vissen. De wedstrijd heet dan ook stekwedstrijd!

Je krijgt dan een uurtje de tijd om alles te installeren, waarna de wedstrijd begint. Gebruikelijk duurt de wedstrijd van 09.00 tot 14.00 uur. Alles wat je gevangen hebt, doe je in het leefnet. Na afloop komt er een controleur langs die alles weegt. Het gaat daarbij om de brasem. Daarna wordt alles weer teruggezet. De winnaar is hij/zij die het meeste gevangen heeft (gewicht). Deze krijgt dan een bonnetje. Er is voor iedereen zo een prijsje. Het gaat dan om vleesbonnen of bonnen die beschikbaar gesteld zijn door visvoerspecialist Cas Vogel aan de Transportweg 49 en/of Hengelsport Veendam op de hoek Prins Hendrikplein en de J. Kazemierstraat. 

_DSC0694.jpg

Er zijn ook vrije wedstrijden. Dan ga je met z’n tweeën op pad. Na afloop controleert de een de ander en schrijft het totale gewicht op. Ook hier weer wie het meeste vangt (gewicht) heeft gewonnen. Je kunt samen afspreken om bijvoorbeeld naar het Lauwersoog of naar Woudbloem of een stekje te zoeken aan het Noord-Willemskanaal (tussen Groningen stad en Assen parallel aan de A28) en daar te vissen. Het kan ook dichterbij zoals bij de sluis in het A.G. Wildervanckkanaal tussen Ommelanderwijk en de Wildervanksterdallen.

Henk Witting: “We gaan ook wel met een bus weg naar bijvoorbeeld Harderwijk en daar vissen in de randmeren. Het stond voor 12 september gepland, maar of het doorgaat i.v.m. die corona?” Nachtvissen doet hij niet meer. “Dan visten we van zeven uur ’s avonds tot de andere ochtend 7 uur. Brasem “bijt” ’s nachts het beste,” blikt Witting terug. Er wordt met verschillend voer/aas gevist. Wormen en maden vinden vissen erg lekker. Ook van maïs smullen ze. Om de vissen alvast een beetje te stimuleren wordt de avond voorgaande aan de wedstrijd nog wel een wat lokvoer uitgegooid. Niet te veel natuurlijk, want ze moeten wel een beetje trek/honger houden!

_DSC0697.jpg

Nog even terug naar de VISpas.
Op www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact/vispas-check.html staat alles wat je moet weten van en over het aanvragen van een VISpas. De VISpas wordt uitgegeven door Sportvisserij Nederland en is verkrijgbaar bij de Hengelsport Veendam en bij HSV de Onderduiker. “De controle is soms best wel streng,” memoreert Henk Witting. “Maar als je hem bij je hebt, kunt tonen én je aan de regels houdt is er niets aan de hand. De controleurs (Boa’s) doen ook hun werk.”  Via Sportvisserij Nederland kun je ook een app downloaden op je mobieltje met daarop mooiste visplekjes lokaal, provinciaal en landelijk. Jaarlijks nodigt Henk Witting een vismeester van de Sportvisserij Nederland uit. Die geeft op Jenaplanschool In de Manne (= samen) aan de Steenstraat eerst een theorieles over het vissen aan de groepen 6, 7 en 8. Drie weken later gaan de jongelui in twee groepjes dan zelf vissen, meestal achter het belastingkantoor. Hengels, stoeltjes en alles wat voor het vissen nodig is, neemt de vismeester dan mee. Dit wordt ter beschikking gesteld/ bruikleen door Sportvisserij Nederland. Ze houden dan een heuse viswedstrijd! De jongelui vinden het fantastisch. Henk Witting is conciërge aan de school, vandaar… De wat oudere jeugd vermaakt zich ’s nachts in een tentje met het karper-vissen. Ze zitten de hele nacht in/bij een tentje met BBQ en een flesje gerstenat. Prachtig. 

_DSC0679.jpg

Naast vissen is er ook tijd voor andere activiteiten. Eénmaal per jaar organiseert De Onderduiker in het Buurthuis Noord-Oost een gezellige sjoel- en kaartavond. Dan zijn de dames ook welkom.

Meer informatie:
Kijk op de site: www.hsvdeonderduiker.nl


 
Fotoalbum: