Nieuws

Biljarttafels uit Wijkcentrum Dukdalf gehaaldBiljarts- Dukdalf 1.jpg

Door Peter Panneman

Met het ophalen van drie biljarttafels is vrijdagmorgen het doek definitief gevallen voor wijkcentrum Dukdalf aan de Reede in Veendam. Zoals eerder gemeld gaan een 4-tal biljartverenigingen per 1 juni a.s. naar het JB Centrum in Veendam. De overige biljartverenigingen hadden eerder al aangegeven naar het Raadhuis in Wildervank te gaan. Hiermee is het einde per 1 juni a.s. definitief een feit.

Biljarts- Dukdalf 5.jpg

‘Wijkcentrum Dukdalf is oud en kent zoveel achterstallig onderhoud dat het niet rendabel is om daar nog aan te knutselen’ aldus wethouder Annelies Kleve begin maart in een interview voor de camera`s van Parkstad Veendam. Het plan is dat het zal worden gesloopt en op dezelfde plek een nieuw gebouw er neer te zetten. Wijkvereniging Sorghvliet heeft aangegeven een gebouw van 400-500m2 nodig te hebben die dan volgens het plan van de gemeente gerund zal moeten worden door vrijwilligers van Wijk- en buurtbeheer. De wethouder benadrukte nog eens heel duidelijk dat de eigenaar een verantwoordelijkheid heeft om zolang de verenigingen geen nieuw alternatief hebben Dukdalf open zal blijven.

Biljarts- Dukdalf 2.jpg

De grootste gebruiker van het wijkcentrum de Wijkvereniging Sorghvliet heeft voor alsnog geen definitief nieuw onderkomen. We zijn wel in gesprek met de gemeente om tijdelijk naar het JB Centrum te gaan, maar wij als wijkvereniging horen in de wijk Sorghvliet ons onderkomen te hebben, maar door het corona gebeuren ligt momenteel alles stil, aldus voorzitter Evert Bakker van de Wijkvereniging.