Nieuws

Zicht op aardgasbuffer Zuidwending
Maatregelen coronavirus & Update A1IMG_7199.JPG
Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Alhoewel we in de vorige uitgave van het Tonckeltje hebben aangegeven dat we nog maar een keer per twee maanden een update wilden plaatsen, hebben we vanwege het coronavirus besloten om toch ook een artikel te plaatsen in deze maart-editie. Dat geeft ons gelijk de mogelijkheid een update te geven over de vertraging die is ontstaan bij het plaatsen van de werktoren voor het vullen van caverne A1. Nadere updates zijn te vinden op www.agbzw.nl.

Maatregelen rondom het Corona-virus
Ik schrijf dit artikel op de eerste dag waarop de scholen en de kinderopvang gesloten zijn. Eerder al zijn medewerkers van bedrijven gevraagd zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Ook Gasunie en EnergyStock houden zich aan die richtlijn. Voor die functies waarbij dat mogelijk is, worden werkzaamheden vanuit huis verricht. Onze locaties moeten echter worden onderhouden zodat de werking van de gasvoorziening kan worden gegarandeerd. De gasvoorziening is een van de vitale sectoren van ons land. We hebben daarom besloten om onze medewerkers die afwisselend op verschillende locaties werken, vanaf nu te werk te stellen op een locatie. Daarbij hebben ze onderling alleen contact via de telefoon. We hebben een scheiding aangebracht tussen onze vaste medewerkers en de medewerkers die op een project werkzaam zijn, zoals de uitbreiding van de gasopslag met caverne A1. Deze teams werken in verschillende gebouwen en komen in principe niet bij elkaar op bezoek.

Op de aardgasbuffer zijn ook aannemers aan het werk. Zij kunnen hun werkzaamheden blijven uitvoeren, maar het contact met de Gasunie-medewerkers wordt tot een minimum beperkt. Ook bezoek van derden wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt. Alleen wanneer er een belang voor Gasunie is om het bezoek door te laten gaan, kan het plaatsvinden. En uiteraard gelden voor ons de landelijke regels die voor iedereen gelden, zoals het wegblijven van het werk wanneer je verkouden bent. Op deze manier hopen we zo lang mogelijk een fitte groep te houden die in staat is de wachtdienst- en calamiteitenorganisatie in te vullen zodat de gasvoorziening in stand blijft.

Opbouw werktoren caverne A1 vertraagd
In de vorige uitgave gaf ik aan dat het midden februari druk zou worden rond caverne A1. Ook dat schreef ik twee weken gelden. Toen ik het schreef, was de verwachting ook nog dat het druk zou worden. We wilden een werktoren plaatsen ter voorbereiding op het vullen van de nieuwe caverne met aardgas. Omwonenden hadden al een brief in de bus gekregen met informatie over de op- en afbouw van de toren en de duur van de werkzaamheden.

Het liep, helaas, anders. Er is maar een bepekt aantal van dit soort werktorens in Europa. De werktoren die wij hebben ingehuurd, liep vertraging op bij het project dat voor het onze stond gepland. Eerst werd gemeld dat de toren begin maart alsnog zou worden aangevoerd en opgebouwd. Inmiddels is het half maart en weten we nog steeds niet wanneer de toren komt. Zodra er meer bekend is, plaatsen we die informatie op de website en delen we die met lokale nieuwsmedia en facebookpagina’s. In principe geldt vanaf dan wat we eerder in de brief al meldden: er wordt gedurende een maand 24 uren per dag gewerkt. Naast meer verkeersbewegingen, zult u in deze periode wellicht meer licht en geluid ervaren dan u bij de aardgasbuffer gewend bent. We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen niet voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder opleveren. Ervaart u overlast, schroom dan niet contact met ons op te nemen.