Nieuws

Compaen biedt kwetsbare Veendammers hulpCompaen.png

 

Nu mensen wordt geadviseerd om zoveel mogelijk binnen te blijven en de nodige afstand te bewaren tot anderen, kan het zijn dat ouderen en of mensen met een kwetsbare gezondheid het lastig vinden hun boodschappen te doen, of mensen die op zoek zijn naar een luisterend oor, etc..

Voor die mensen die geen familie/vrienden of buren hebben, die ze kunnen vragen hen te helpen, bestaat er een mogelijkheid via de Veendammer welzijnsorganisatie Compaen om hulp te vragen.

Dit kan via telefoon 088-0305100 of per mail via aanmelden@compaenveendam.nl

Er wordt via de telefoon samen met aanvragers bekeken wat nodig is en als het gaat om dagelijkse boodschappen, hoe daar dan in kan worden voorzien. Voor het bezorgen van boodschappen gebruiken we de bus van de Voedselbank als blijkt dat er veel vraag is naar deze voorziening. 

Wij sturen dit bericht naar alle Veendammer huisartsen, thuiszorg in Veendam en wijkverpleegkundigen die in de gemeente werkzaam zijn.

Voor hen geldt: Wees alert op mogelijke knelsituaties bij mensen en als dit het geval lijkt vraag ze dan of het goed is dat u dit doorgeeft.

Op deze manier hopen wij een soort vangnet te bieden voor de aller kwetsbaarste mensen in deze hele moeilijke tijd.