Nieuws

Zicht op aardgasbuffer Zuidwending
Onderhoudsstop & ExpertmeetingIMG_7199.JPG

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Het is altijd druk aan het einde van het jaar. Nu ik dit schrijf is Sinterklaas het land nog net niet uit en komt de kerst er langzaam aan. Over twee weken is het kerstvakantie. Veel van mijn collega’s zullen dan genieten van hun welverdiende rust, na een jaar hard werken. Zo hebben we onlangs we onze onderhoudsstop gehouden. Ik had in de vorige editie beloofd daar iets over te vertellen. Ook sta ik in dit artikel weer even stil bij de test met waterstof bij caverne A8. Tenslotte vertel ik graag iets over de Expertmeeting Zoutwinning waar EnergyStock als deskundige én gebruiker van de zoutberg werd gehoord in november.

Onderhoudsstop: vervangen warmwaterleiding
Elk jaar zetten we de installatie stil gedurende een aantal dagen om gepland onderhoud uit te voeren. Dat betreft onderhoud dat niet gedaan kan worden wanneer de installatie in gebruik is. Dit jaar startte het onderhoud op donderdag 14 november en waren we zondagochtend 17 november in alle vroegte gereed. We hebben in deze periode onder andere de warmwaterleiding vervangen. Eind vorig jaar constateerden we – vlak voor kerst – een lekkage in een warmwaterleiding. We hebben direct na de jaarwisseling een noodleiding aangelegd. Deze is nu succesvol vervangen door een definitieve leiding. De nieuwe leiding is – anders dan de oude – bovengronds gelegd.

Waterstof A8
In oktober schreef ik al dat we een test willen uitvoeren in het reeds bestaande boorgat van caverne A8. Dit doen we samen met TNO. Op dit moment loopt de vergunningaanvraag bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Inmiddels hebben we van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een subsidie toegekend gekregen die het mede mogelijk maakt om deze test uit te kunnen voeren.

Expertmeeting zoutwinning
In november zijn er door de Provinciale Staten twee sessies gehouden over zoutwinning in onze provincie. Tijdens de eerste sessie op 20 november zijn Statenleden bijgepraat door experts (zoals SodM en KNMI) over de effecten van zoutwinning. Een week later, op 27 november, mochten omwonenden in een tweede sessie vertellen over hun ervaringen met zoutwinning. Daarnaast hebben Nedmag, Nouryon en EnergyStock een toelichting gegeven op hun activiteiten in de diverse zoutlagen in de ondergrond rond Veendam. Henk Abbing heeft namens EnergyStock verteld over de effecten van gasopslag, zoals de mate waarin het bijdraagt aan de bodemdaling. Daarnaast heeft hij verteld dat er samen met Nouryon wordt gewerkt aan een micro seismisch meetnetwerk dat medio 2020 gereed zal zijn. Provinciale Staten hebben alle inbreng meegenomen voor de bespreking van de nota ondergrond, die 11 december jongstleden inmiddels heeft plaatsgevonden. In deze nota geeft de provincie aan hoe zij wil dat de ondergrond wordt gebruikt en ook waar het niet voor moet worden gebruikt.

Feestdagen
Tenslotte wens ik u – namens het team van de aardgasbuffer - fijne en veilige feestdagen en een goed 2020.