Nieuws

Zicht op aardgasbuffer Zuidwending
Terugblik info avond en BRZO inspectieIMG_7199.JPG

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Op het moment van schrijven is de onderhoudsstop in volle gang, hier zal ik in de volgende editie aandacht aan besteden. Deze keer wil ik terug kijken op de informatieavond gehouden op 7 november en de jaarlijkse BRZO-inspectie van het Staatstoezicht op de Mijnen op 12 en 13 november.

Informatieavond 7 november
Op donderdag 7 november 2019 was er een bijpraatsessie over de actuele ontwikkelingen op onze locatie. Mijn beeld is dat we met elkaar nuttige discussies hebben gevoerd over onderwerpen die de omwonenden inbrachten. Uiteraard zijn de huidige werkzaamheden voor de uitbreiding van de gasopslag, en toekomstige voor de overgang naar waterstof besproken. Daarnaast is er gesproken over bodemdaling en over het installeren van een micro seismisch meetnetwerk, dat medio volgend jaar gereed moet zijn.
Tijdens de avond werd ik erop geattendeerd dat soms geluid wordt gehoord in de omgeving dat als storend wordt ervaren. Het is voor ons wellicht mogelijk uit te zoeken waar het geluid door wordt veroorzaakt. Daarvoor hebben we de datum en het tijdstip nodig waarop het geluid wordt gehoord. Hoort u storende geluiden, meld dit dan via info@energystock.com of – tijdens kantooruren – op telefoonnummer 0598 31 5000.

BRZO inspectie 12-13 november
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft ons de afgelopen periode  – zoals elk jaar – bezocht voor de inspectie in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). De agenda bestond deze keer o.a. uit passieve brandbeveiliging. Dit betreft de aanwezigheid van brandblussers en brandvertragende deuren en muren. Ook werd ons beleid rond de inspecties van leidingen en vaten onder de loep genomen. Door leidingen op de installatie stroomt gas of een vloeistof nodig voor het proces. In vaten worden deze stoffen opgeslagen of van elkaar gescheiden. Verder vond er een hercontrole plaats op het proces van de werkvergunningen. Bij eerdere inspecties was gebleken dat in dit proces verbeteringen konden worden doorgevoerd. Deze waren nu op orde.

SODM was tevreden over de mate waarin we de zaken aanpakken op de aardgasbuffer. Toch zijn er altijd wel leerpuntjes. In de komende maanden gaan we kijken hoe ervoor kunnen zorgen dat alle stappen die we doorlopen bij wijzigingen in de installatie ook tijdig op papier (in de handboeken etc.) zijn doorgevoerd. Dat is noodzakelijk om aan te tonen dat je aan alle aspecten van een wijziging gedacht hebt.