Nieuws

Open dag van de nieuwe vleeskuikenstal Zuidwending 261foto persbericht - kopie.jpg

Mevar Meeden Expl. Mij. b.v. is een bedrijf van de jonge ondernemers Wiebe in ’t Hout (37) en Marijke Folkers (36). Deze twee enthousiaste en vooruitstrevende agrariërs hebben dit jaar een nieuwe 1 Ster Beter Leven vleeskuikenstal gerealiseerd. (Het 1-Stervlees dat u in de supermarkten vindt). Naast de bouw van de nieuwe stal, heeft de bestaande stal ook een facelift gekregen doordat deze omgebouwd is naar alle kwaliteitseisen van 1 Ster Beter Leven.

Tijdens deze open dag staat niet alleen deze vleeskuikentak, maar ook de akkerbouw centraal, waarbij u eens een kijkje kunt nemen achter de schermen van dit gemengde bedrijf.

  • Want waar komt dat stukje kippenvlees wat er op uw bord ligt eigenlijk vandaan?
  • Wist u dat onze kuikens stropakken in de stal hebben als verrijkingsmateriaal?
  • Wist u dat deze kuikens een overdekte uitloop hebben?
  • Wist u dat de aardappels die wij verbouwen niet gebruikt worden om te eten?
  • Wist u dat het in het najaar zo druk op de weg is omdat wij dan onze gewassen moeten oogsten?
  • Wist u dat?

Naast informatieverstrekking is er voor kinderen ook het nodige te doen.
Tevens zal Big Challenge, veehouderij tegen kanker, een rol spelen bij deze open dag.

Wees welkom!
Op zaterdag 30 november 2019 om 11.00 uur wordt de nieuwe vleeskuikenstal geopend door Carin van Huët, Directeur Food & Agri Nederland Rabobank.
Mevar organiseert deze open dag voor zowel boeren als burgers op de locatie Zuidwending 261 te Veendam.

Onder het genot van een hapje en een drankje bent u tussen 11.00 – 16.00 uur van harte welkom om een kijkje te nemen op het bedrijf.

Het bedrijf bestaat uit 46.000 Beter Leven vleeskuikens en daarnaast nog vleesvarkens en akkerbouw.  Speerpunten van het bedrijf zijn:

  • Dierenwelzijn
  • Kringlooplandbouw
  • Biodiversiteit
  • CO2-reductie

Wat is er verder te doen?
De families In ’t Hout en Folkers vinden het heel belangrijk dat de mensen zonder agrarische kennis ook een kijkje kunnen nemen op het bedrijf. “We willen de mensen graag laten zien wat we werkelijk doen en vooral waarom we het zo doen. Wij produceren als akkerbouwer onder anderen voer voor onze kippen en varkens (tarwe en maïs) maar denk ook aan uw eigen consumptie, bijvoorbeeld suiker! Als veehouder hebben wij het beste met de dieren voor en een kippenpootje ligt echt niet zomaar op uw bord”. We zien deze open dag ook als “Boer-burger-verbinding”.

In de stal vindt onder andere een diapresentatie plaats van de bouw van de stal. Door een glazen deur kan men in de bestaande stal kijken hoe de kuikens gehouden worden.
Ook de akkerbouwtak zal een prominente rol innemen tijdens deze open dag. Zo zullen er tractoren en landbouwmachines tentoongesteld worden.
Verder zal over het hele bedrijf middels bordjes en spandoeken informatie verstrekt worden over ons bedrijf en onze producten. We laten een bedrijfsfilm zien aan de hand van dronebeelden Er zijn vele bedrijven aanwezig zoals het bouwbedrijf, loonbedrijf, bank, Avebe, Suikerunie en noem maar op, welke laten zien wat hun rol is in de agrarische sector.

Kinderen
Aan de kinderen wordt ook zeer zeker gedacht, ze zullen zich geen moment vervelen! Door middel van een speurtocht leren ze veel over waar hun voedsel echt vandaan komt. Daarnaast wordt er een deel  van de stal omgetoverd tot speelparadijs! Er wordt een kleurwedstrijd georganiseerd, er komt een springkussen en er zal een graanbak zijn om in te spelen. 

Goed doel
Big Challenge draagt ook een steentje bij aan de open dag. Het is een stichting van Veehouderij tegen kanker. Deze stichting verkoopt Big Challenge T-shirts waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat.