Nieuws

Spreekbeurt Jesper Bergsma bij
CDA afdeling Veendam-WildervankCDA_logo_resize.png

Op 19 november aanstande houdt Jesper Bergsma, jong statenlid bij de provincie Groningen, een spreekbeurt bij de openbare ledenvergadering van de CDA afdeling Veendam-Wildervank. Hij zal spreken over “de actualiteit in deze tijd in de provinciale staten van Groningen”. Naast onze leden zijn ook belangstellenden van harte welkom.

Locatie: Concordia, Torenstraat 80 te Wildervank.
Aanvang 19:30.

Toelichting:
Jesper Bergsma, 24 jaar en woonachtig in Westeremden en rijdt dagelijks voor zijn werk naar Stadskanaal. Hij is daar docent geschiedenis voor de leerlingen van de Ubbo Emmius Scholengemeenschap. Als Statenlid wilJesper werken aan de leefbaarheid in de regio om de kloof tussen jongeren en politiek te verkleinen. Hij zegt: “Door na te denken over mensen uit andere tijden en culturen leer ik de leerlingen om het vreemde niet meteen te veroordelen, maar het juist proberen te begrijpen. Dat betekent niet dat je overal begrip voor hoeft te hebben. Zo werkt het in zijn ogen ook in de politiek en in de samenleving. Probeer elkaar te begrijpen”.  Jesper is woordvoerder voor de dossiers Landbouw en Visserij, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Water, Grondbeleid, Bodembeheer, Leefbaarheid, Wonen en Jongerenparticipatie