Nieuws

55+ ‘ers enthousiast over SV Veendam Gymnastiek_DSC2695.jpg

Tekst Hans van Noort

Het behoeft geen nadere uitleg. Sporten voor senioren is gewoon heel goed voor lijf en leden. Dat niet alleen, er zijn meerdere aspecten die aan de orde komen tijdens de lessen. Sociale contacten, zingeving én trainen van het brein (cognitieve training) zijn even belangrijk als het sterken van de spieren. De bijna 150 leden van de SV Veendam Gymnastiek trainen wekelijks in de verschillende disciplines. Het bestuur (allen vrijwilligers), de trainers én de leden onderling staan garant voor een fijn en gezellig sportuurtje.

_DSC2720.jpg

Een vogelvlucht door 100 jaar
De vereniging bestaat al sinds 1917. Twee jaar geleden vierden ze hun 100-jarig bestaan op feestelijke wijze. De vereniging startte als Gymnastiek Vereniging Veendam. Later kwamen daar meerdere sporten bij, zoals atletiek en turnen. Wilde je lid worden? Je moest voor de ballotagecommissie verschijnen! Zomaar even lid worden was er niet bij. In de loop van de 100 jaar veranderde er veel en het verenigingsleven had zijn ups en downs. Ledenaantallen fluctueerden, bestuursleden kwamen en gingen. Trends/rages als jazzgymnastiek, aerobic, ritmische gymnastiek en peutergym volgden dezelfde weg. Een paar jaar geleden besloot het bestuur om alleen door te gaan met 55+ ‘ers. Zoals het er nu voorstaat een gouden greep!

_DSC2661.jpg

Disciplines
Bij SV Veendam Gymnastiek heb je verschillende mogelijkheden om te sporten, namelijk Sportfit 55+, Keep fit: Body Totaal en Dynamic Tennis.

_DSC3295.jpg

Sportfit 55+
Valt je keuze op de eerste, dan bestaat de training uit een stevige warming up, op muziek. Eenieder kan naar eigen vermogen hieraan meedoen. Voor de een is dat lekker ontspannend, terwijl een ander misschien iets fanatieker meedoet. Vervolgens is er een spelelement van ruim een half uur. Tijdens deze uitdagende spelvorm staat de training van lichaam en geest centraal. Het spel varieert van week tot week, maar bevat altijd wel een competitief (wedstrijd)element. Het cognitieve onderdeel vaak in de vorm van een taal- of rekenopdrachtje geeft, in combinatie met een lichamelijke activiteit, een inspanning van het gehele lijf. Deze oefeningen voeren de sporters meestal uit in kleine wisselende groepjes, zodat ook hier de sociale interactie aan de orde komt. De cooling down zorgt ervoor dat je de volgende dag géén of bijna geen spierpijn hebt.

_DSC3447.jpg

Totaal Keep fit: Body
Body Totaal bevat oefenonderdelen van Pilates, grondgymnastiek, danspasjes op muziek en er is aandacht voor de zogenaamde 3 B’s, de training van de spiergroepen buik, billen en benen. Uiteraard komen ook de andere spieren aan bod! Het heet niet voor niets Keep fit: body totaal! In een relaxte sfeer en ieder naar eigen vermogen en tempo trainen de 55+ ‘ers wekelijks samen om fit, vitaal, vrolijk en gezond oud te worden.

_DSC3284.jpg

Dynamic Tennis
Als laatste kun je kiezen voor dynamic tennis. Dit is een soort tennis met een wat zachtere bal, de z.g. foambal. Het combineert spelelementen van tennis, tafeltennis en badminton en heeft een hoog recreatief karakter. “Op vrijdagmiddag spelen we in de Sorghvliethal van 14.00 – 15.00 uur. Als je wilt kun je een kwartiertje eerder komen voor techniektraining. Een eenvoudig kaartsysteem koppelt je aan partner en tegenstander, zodat je in de meeste gevallen met een ander en tegen een ander speelt. Dat maakt het reuze leuk,” aldus Geoffrey Wintraecken.

_DSC2684.jpg

Bestuur en trainers
Zoals bij iedere vereniging of club is er een bestuur. Bij SV Veendam Gymnastiek bestaat het bestuur uit:

  • Joyce Gibcus:                        voorzitter / personeelszaken;
  • Geoffrey Wintraecken:           secretaris / IT-zaken / Technische Zaken;
  • Gerda Besten:                        penningmeester / personeelszaken;
  • Anneke Doddema:                 ledenadministratie / vicevoorzitter;
  • Betty Rolf:                              activiteitencoördinator.

Van alle vergaderingen worden notulen opgemaakt. Anja van Dam verzorgt de notulen.

De leid(st)ers, Alex, Anneke, Erica, Herma en Henriëtte zijn allen gediplomeerde, bevoegde en bekwame sportmensen. Ze weten om te gaan met de doelgroep. Bovendien zorgen ze iedere week voor een attractief trainingsprogramma.

De lessen spelen zich af in de Sorghvliethal, de Parkstadhal, Wildervanckhal, in de gymnastiekzaal aan de Lauwers en in Dorpshuis Bijleveld. ’s Zomers verplaatsen de trainingen zich - in overleg met de leden – soms naar buiten, Borgerswold.

_DSC3427.jpg

Contributie
Welke vereniging verlaagt de contributie? “Wij hebben 2 jaar geleden onze contributie verlaagd,” glimlachen Joyce en Geoffrey. “We zijn bij de KNGU (Kon. Ned. Gymnastiek Unie) weggegaan en hebben alles zelf geregeld. Het lidmaatschap bij de KNGU had géén toegevoegde waarde meer. Onze leden moesten jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan bondscontributie betalen en kregen daar niets of weinig voor terug. Door alles zelf te regelen konden wij onze contributie verlagen!” Die contributie is trouwens gebaseerd op 1 uur les in de week, maar… wil je 2 x sporten, dan kan dat natuurlijk ook. De 2e keer is voor de halve prijs!

_DSC3504.jpg

Sociaal contact
Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief zowel op papier als digitaal. “Eenmaal per jaar houden wij een algemene ledenvergadering. De opkomst was in het verleden minimaal. Nu combineren we dat met een gezellige avond bij Grand Café Java. En zie, een groot aantal van onze leden verschijnt wél op deze avond,” vertelt de voorzitter enthousiast. Onder elkaar onderhouden de leden ook contacten door bijvoorbeeld bij ziekte even een kaartje te sturen of een telefoontje te plegen. De doelstelling van de vereniging is niet voor niets: leuk omgaan met elkaar én genieten!

_DSC3320.jpg

Reacties enkele leden
Hendrik Geertsema, 72 jaar, is ruim een jaar lid. “De saamhorigheid, de ongedwongenheid en het spelelement daar doe ik het voor.” Hij speelt vrijdagsmiddags dynamic tennis.

Alex de Raad, trainer dynamic tennis, doet dit nu 2 jaar. Hij haalt zijn voldoening uit het feit dat hij “zijn” mensen lekker ziet sporten, ze plezier hebben en op hun eigen niveau fanatiek en met passie het spelletje spelen. “Ik vind het heerlijk om zelf ook mee te doen.”

Marty, een van de dames van de vrijdagmiddag: “De gezelligheid met elkaar en het bewegen dat goed voor me is en bovendien nog leuk ook. Wat wil je nog meer? Na afloop heb je wel een natte rug hoor!”

Henk Waasdorp (73) doet het om zijn gezondheid. Hij hoopt minstens tot zijn 90e mobiel te blijven! “Ik kijk ernaar uit om wekelijks naar Veendam te rijden. Het is écht leuk.”

Loes Wollerich vindt het leuk om in team verband te sporten én het is nog gemengd ook! “Reuze leuk.”

_DSC3391.jpg

Meer informatie www.svveendamgymnastiek.nl of secretariaat@svveendamgymnastiek.nl of 0598-621100 of
doe een lesje mee – twee proeflessen zijn gratis!


 
Fotoalbum: