Regio

Groningse buurtinitiatieven sterk in opmarsbuurkracht 2.JPG

Buurkrachtbuurten besparen jaarlijks 10 miljoen kg CO2

De bijna 400 Buurkrachtbuurten die Nederland inmiddels telt, hebben een mijlpaal bereikt: bewoners van deze buurten besparen dankzij succesvolle buurtacties voor energiebesparing samen meer dan 10 miljoen kilo CO2-uitstoot op jaarbasis. Dat scheelt ze gemiddeld maar liefst € 540,- op hun energielasten, elk jaar weer. Het Groningse aandeel in deze bijzondere prestatie is aanzienlijk. In deze provincie leverden buurtacties al 428 energiebesparende maatregelen op. En er zit nog veel meer in het vat.

De afgelopen jaren sloten 34 Groningse buurten en dorpen zich bij Buurkracht aan, waaronder 10 buurten in de stad Groningen. De deelnemers in deze buurten en dorpen besparen inmiddels 632 ton CO2-uitstoot per jaar. Buurtbegeleider Niels de Rooij in Groningen: “Buurkracht is zes jaar geleden opgezet om buurten te mobiliseren voor energiebesparing. Het idee om daarbij ondersteuning te bieden met een buurkracht-app en een buurtbegeleider sloeg aan: Buurkracht is inmiddels uitgegroeid tot dé expert in het in beweging brengen van buurten. En het is mooi om te zien hoeveel enthousiaste bewoners hun buurkracht nu ook op andere terreinen inzetten om samen hun buurten mooier, beter, groener, veiliger en gezelliger te maken.”

Buurtteams denken steeds groter
Het valt Niels op dat nu de zomer voorbij is, de reuring rondom initiatieven weer toeneemt. “Wij helpen mensen die in hun buurt aan de slag willen om een buurtteam te vormen en ondersteunen ze bij het enthousiasmeren van de buurt. In Groningen hebben we de laatste tijd bijna elke avond wel ergens een bijeenkomst op het programma staan. Zeker in het aardbevingsgebied leeft het onderwerp energie heel sterk: mensen willen echt van het gas af. Het buurtteam in Loppersum ziet bijvoorbeeld veel mogelijkheden in het koppelen van de versterkingsoperatie aan verduurzaming: als je toch je woning gaat aanpakken, neem dan ook meteen isolatiemaatregelen mee. Die boodschap is al aardig geland, ook elders in het aardbevingsgebied. En in HortusEbbinge hadden we laatst misschien wel de drukst bezochte bijeenkomst in de stad Groningen ooit, met bijna 100 buren die meer wilden weten over isolatie en zonnepanelen.”

Intermediair van bewoners en lokale overheden
Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal voor hen heeft Buurkracht drie programma’s ontwikkeld: Aardgasvrij, 10 weken aanpak en EnergyParty’s. Hierbij staat steeds het betrekken van bewoners centraal en draait het om hun inbreng en wensen rondom energiebesparing.

App om de buurt groener, veiliger en leuker maken
Groningers die zelf iets in hun buurt willen organiseren, of het nu een winterfeest is, een kledingruilmiddag of een buurtmoestuin, kunnen de gratis buurkracht-app downloaden om hun buren daarbij te betrekken. Velen weten deze app al te vinden. Zo gebruiken bewoners van de Zeeheldenbuurt in Groningen de app voor een zwerfvuilverwijderingsactie, wil een buurt in Delfzijl aan de slag om de straat op te knappen en wordt in Corpus Den Hoorn en Haren gepeild of er belangstelling is voor een elektrische deelauto. Niels: “Ik zie om mij heen zo veel gebeuren, mijn voorspelling is dat er nog heel veel mooie activiteiten aankomen.”

Over Buurkracht
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website www.buurkracht.nl. Bijna 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Speciaal voor gemeenten en lokale overheden zijn er programma’s ontwikkeld: www.stichtingbuurkracht.nl