Nieuws

Winkeliers centrum Veendam krijgen gewenste
centrummanagerOndernemers centrum Veendam lanceren plan Bedrijven Investerings Zone (BIZ) en starten samenwerking met een kwartiermaker.

Samen op professionele wijze werken aan een aantrekkelijk en vitaal centrum van Veendam: dat is de ambitie van de ondernemers in het centrum van Veendam, verenigd in Ondernemers Veendam Centraal (OVC). Daarvoor wil de vereniging een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) inzetten. Dinsdag 3 september werd het plan gelanceerd.
 
Net als andere middelgrote Nederlandse steden kampt ook Veendam met de effecten van o.a. internetwinkelen, vergrijzing en toenemende concurrentie. Leegstand en lagere bezoekersaantallen zijn het gevolg. De ondernemers in het centrum hebben de ambitie om het tij te keren en Veendam weer zichtbaar op de kaart te zetten en meer bezoekers en ondernemers te trekken. Dit door meer dan nu samen op te trekken op basis van een professioneel meerjarenplan, op doortastende wijze uitgevoerd.
 
De Bedrijven Investerings Zone is een manier om gezamenlijk, met alle ondernemers én eigenaren van leegstaande panden, financiële middelen bij elkaar te leggen om zo, met een goed plan, de komende jaren te investeren in zaken die het centrum aantrekkelijker maken. Denk aan aankleding en evenementen, maar ook veiligheid, leegstandsaanpak, bereikbaarheid en marketing.
 
De introductie van een BIZ is een democratisch proces: alle ondernemers en eigenaren van leegstaand vastgoed mogen straks, begin 2020, stemmen. Is de stemronde positief, dan gaat de BIZ begin 2020 van start. De gemeente heft, op verzoek van ondernemers, een extra belasting bij de ondernemers in het BIZ-gebied en zet deze direct door naar een stichting van de gezamenlijke ondernemers, die de plannen vervolgens uitvoeren.
 
Op 3 september zijn de plannen ontvouwd door de OVC op een avond in Brouwhotel Parkzicht. Onder de aanwezige ondernemers bleek veel steun voor de plannen.
 
De komende maanden gaat de OVC door met de voorbereiding voor de BIZ. Daarbij vindt zij het vooral belangrijk om in gesprek te gaan met de individuele bedrijven binnen het BIZ-gebied. Het zijn immers plannen die juist hen aangaan. Voor deze fase is door de OVC een kwartiermaker aangesteld, in de persoon van Mischa de Gier, die ruime ervaring heeft met introductie van BIZ’en in Noord- en Oost-Nederland.