Nieuws

Uitreiking cheque
van Stichting Ondernemerscentrum Liberné aan VOCIMG_0051.JPG
Frank Omta (voorzitter VOC) met Swier Dijk en Henzo Hidding (bestuursleden Liberné)

Tijdens een bijeenkomst van de Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC) in Parkzicht hebben bestuursleden van de Stichting Ondernemerscentrum Liberné aan eerstgenoemde een cheque van 2000 euro overhandigd. Liberné bestuursleden Henzo Hidding en Swier Dijk hebben de cheque aan VOC voorzitter Frank Omta overhandigd. Liberné voorzitter Henk Jan Schmaal was verhinderd.

In 2016 was Ondernemerscentrum Liberné aan buurman Variass verkocht. De verhuur van bedrijfsruimtes verliep gedurende ruim 30 jaar succesvol. Maar door veranderende tijden en omstandigheden, met name ook in de bedrijfsvastgoedwereld, was de bezetting wat achteruit gegaan. Variass Directeur Henk Smid, zelf ook één van de grootste huurders en zelf begonnen als starter,  toonde belangstelling om het pand over te nemen. Het pand, dat wat gedateerd was geraakt, werd ingrijpend gemoderniseerd.

IMG_0036.JPG

Het bestuur heeft “na rijp beraad” de aandelen in Liberné bv aan Variass verkocht. “Daarbij werden we ook nog met het verleden van de vroegere kartonfabriek geconfronteerd”, aldus Hidding in zijn toespraak. “Een bodemonderzoek was noodzakelijk en dat kwam voor een deel voor onze rekening.”

Aan de verkoop bleef na aftrek van de onkosten een batig saldo over. Men wilde dit bedrag binnen de doelstelling van de stichting een zoveel mogelijk passende bestemming geven. Het dient derhalve ten goede te komen aan ondernemend Veendam.

“We willen dat geld graag besteden aan specifieke projecten, die we uiteindelijk bij de beide ondernemersorganisaties in Veendam vonden, de VOC en de OVC (Ondernemersvereniging Veendam Centraal). Aan beide wordt een bedrag geschonken.” Het bedrag aan de OVC is nog niet bekend gemaakt.

IMG_0043.jpg

De OVC participeert met de gemeente Veendam en de Provincie in het project om leegstand van winkelpanden tegen te gaan. Het concentreren van winkels in straten als de Verlengde Kerkstraat, en ombouwen van al jaren leegstaande winkels in de Kerkstraat tot woningen.

In overleg met het bestuur van de VOC is gekozen voor extra promotie voor de 29ste editie van de eindejaarsbijeenkomst.

IMG_0023.JPG
Technisch manager Freddy van Egmond van SKV had voor Klaas Steenhuis van de Voedselbank een verrassing, kostenloze internet.

De stichting, die op 4 juni 1986 onder voorzitterschap van de toenmalige burgemeester Rudy Boekhoven was opgericht, zal na deze overdracht zichzelf gaan opheffen.

Op het terrein van Liberné aan de Cereslaan was indertijd de voormalige kartonfabriek “De Vrijheid” gevestigd. De inspiratie voor de naam Liberné komt daar vandaan. In het Frans betekend vrijheid, liberté. Maar in plaats voor Liberté koos men voor een kleine variant, Liberné. De toevoeging né is het Franse woord voor “geboren”. Vrij vertaald “Uit (de) Vrijheid geboren”.

Gerelateerd artikel:
Bedrijvencentrum Liberné Veendam in het nieuw

IMG_0054.jpg