Overslaan en naar de inhoud gaan

Veendammer Wind van 26 Mei 2007

Door op maandag, 28 mei, 2007 - 14:04


Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij radio parkstad om 12:02 uur.

Je zou mogen verwachten, dat er voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering, waarin gesproken gaat worden over de jaarrekening voor het jaar 2006 en over de voorjaarsnota 2007 nogal wat politiek rumoer zou zijn. Je zou kunnen verwachten dat er pikante vragen worden gesteld, die de aandacht van de pers trekken en die wellicht zouden kunnen leiden tot een discussie vooraf tussen partijen of groeperingen, die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd.

Niets van dit alles is echter het geval. Natuurlijk zijn er door de vertegenwoordigers in de gemeenteraad veel vragen gesteld, maar dat heeft zeker niet geleid tot rumoer of tot felle discussies. Wel is duidelijk geworden, dat de zaak, die ik de vorige week in mijn column heb aangekaart, namelijk de sportvoorziening in Veendam Noord, binnen niet al te lange tijd apart aandacht zal gaan krijgen in een gemeenteraadsvergadering.

Er is wel een kwestie, die politiek niet onbelangrijk is, maar die opvallenderwijs nog geen uitgebreide discussie heeft opgeleverd. Ik doel hierbij op de ontwikkelingen rond het betaald voetbal in onze gemeente.

Het is bekend, dat de gemeente een aantal jaren geleden het stadion van de BV Veendam heeft overgenomen en deze nu verhuurt aan de voetbalvereniging. Nog niet zo heel lang geleden zijn er plannen bekend geworden die inhouden, dat het voornemen is om rondom het stadion ter zijner tijde een campus te gaan bouwen vanuit de Winkler Prins scholengemeenschap.

Begonnen zou worden met de bouw van een technische vleugel en de aanbesteding daarvan zou op een zodanige wijze geschieden, dat de bouwer het stadion zou kopen tegen een zodanige prijs, dat hiermee de schuldenlast van het betaald voetbal in Veendam zou kunnen worden overgenomen.

Deze constructie was mede ingegeven omdat volgens het bestemmingsplan de mogelijkheid voor de BV Veendam ontbreekt om het stadion uit te breiden met ruimtes, die commercieel zouden kunnen worden aangewend en daarmee meer financiele armslag zou kunnen geven aan het betaald voetbal.

Deze plannen nu lijken te worden gedwarsboomd doordat een consortium een lening ter grootte van de schuldenlast van de BV Veendam heeft gegeven tegen een aantrekkelijke rente en een sponsor zich bereid heeft verklaard die rente de eerstkomende jaren voor haar rekening te willen nemen.

Dit zou op zich geen belemmering behoeven te zijn voor de plannen van de gemeente, ware het niet, dat het consortium, dat aan Veendam geld heeft geleend ervaring heeft met het bouwen van voetbalstadions en ervoor in is om een groter stadion voor de BV Veendam te bouwen. Als dat zou gaan gebeuren - en dat kan dan volgens het bestaande bestemmingsplan niet op de huidige plaats, dan wordt daarmee een streep gehaald door de bestaande plannen van de gemeente.

Er komt nog iets bij; het betreffende consortium heeft ook de plannen om in de Gouden Driehoek in de gemeente Menterwolde een zogenaamd outlet-centrum te bouwen, een idee waar de provincie overigens niets voor voelt. Voor het consortium zou een combinatie van stadion en outlet-centrum blijkbaar erg goed uitkomen.

Dit alles bij elkaar geeft genoeg stof om een behoorlijk uitvoerige politieke discussie te gaan voeren. De daarbij aan de orde komende vragen zijn:

  • Hoe zal het nu gaan met de aanbestedingsprocedure volgens de oorspronkelijke planning van de gemeente

  • Wat zijn de consequenties als de combinatie Winkler Prins scholengemeenschap/stadion geen doorgang kunnen vinden

  • Als die combinatie geen doorgang zou kunnen vinden is er dan elders in de gemeente ruimte voor een nieuw stadion (eventueel met outlet-centrum?)

Samenvattend kan denk ik gesteld worden, dat er een heel complexe kwestie op de gemeente Veendam af zou kunnen komen. Wellicht is dat, samen met het feit dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de precieze plannen, de reden dat er over deze zaak op dit moment in Parkstad Veendam nog weinig of geen discussie is.