Nieuws

Mooie examenresultaten voor Winkler PrinsA Winkler Prins vlag en tas.JPG

Verwacht slagingspercentage ligt op 95,1%

Het slagingspercentage van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam ligt ook dit jaar weer op het gebruikelijke hoge niveau: 95,1% van de leerlingen behaalt het diploma (verwacht percentage na herkansing). De examenkandidaten vmbo kader/ basis, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en alle medewerkers van Winkler Prins mogen trots zijn op de door hun geleverde prestaties en de behaalde scores.

Onderstaand een prognose van de resultaten na de herexamens.

 

Aantal geslaagde kandidaten

Percentage geslaagden

Vmbo Basis

Vmbo Kader

Mavo

Havo

Vwo

 

Totaal

65

74

104

86

62

 

391

95,6%

93,7%

97,2%

93,5%

95,4%

 

95,1%

Alle kandidaten zijn woensdag 12 juni telefonisch op de hoogte gebracht van hun examenresultaten. Vanavond worden alle geslaagde leerlingen op hun deelschoollocatie verwacht om hun voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen.

Praktijkschool
Leerlingen van de Winkler Prins praktijkschool doen geen eindexamen, maar stromen door naar een vervolgopleiding of (beschermd) werk. 25 leerlingen hebben dit schooljaar hun opleiding aan de Praktijkschool met goed gevolg afgerond.