Nieuws

SP in Wildervank in aanloop EU-verkiezingen20190517_203720.jpg

Door Hans Schreurs

Kandidaat Europarlementariër Fenna Feenstra over woede, hoop en de EU

Fenna Feenstra, kandidaat europarlementariër uit Groningen, sprak vrijdagavond in Wildervank op uitnodiging van de gezamenlijke SP-afdelingen in Oost-Groningen. Het werd een bevlogen aanklacht tegen de huidige EU, de Europese elite, de invloed van multinationals, de uitbuiting van arbeidsmigranten en de geldverslindende wapenhandel. Maar er was meer. Feenstra bleef niet hangen in een jammerklacht, maar gaf aan dat het anders kan en anders moet. Dat er ook hoop is. Hoop op - en vertrouwen in verbetering, als mensen zich gaan realiseren dat er met een andere aanpak veel meer bereikt kan worden voor een socialer en rechtvaardiger Europa.

Hans Brusselmans en de EU-elite
De olifant in de kamer werd natuurlijk niet genegeerd. Het SP-filmpje over Hans Brusselmans (kijken als u het nog niet gezien heeft) kwam uitgebreid aan bod. Het staat in feite symbool voor alles dat er volgens Feenstra mis is met de huidige Europese Unie. Euro-politici zijn verworden tot loopjongens van de multinationals die dromen van een Europese superstaat, waarin zij het voor het zeggen hebben en kunnen beslissen over ons leger, ons openbaar vervoer, ons werk, uw pensioenen, etc.

Het gaat daarbij louter nog om winstmaximalisatie waarbij geen middel onbeproefd wordt gelaten. Open grenzen moeten de arbeidsmigratie stimuleren zodat de lonen in Europa kunstmatig laag gehouden kunnen worden. Daardoor worden zowel de Nederlandse - als de nieuwe arbeidskrachten uitgebuit. Dat moet stoppen. Handelsverdragen, die Nederland zelf kan sluiten, moeten deze praktijken aan banden leggen, aldus Feenstra.

De SP in de Europese fractie
Dat het volgens de SP anders kan en moet, werd vrijdagavond volkomen duidelijk, maar de vraag die zich opdrong was of de SP überhaupt iets voor elkaar kan krijgen in de EU? 
De SP zit samen met de Partij voor de Dieren in de fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL). In totaal zijn dat 52 zetels in een parlement van 741 mensen. Kun je met zo weinig zetels nog wel invloed uitoefenen en je standpunten voldoende uitdragen? Kun je, zoals gezegd, nog dingen voor elkaar krijgen?
Het antwoord van Fenna Feenstra was overtuigend en duidelijk. Ja, dat kan! Door bij elke gelegenheid en op alle mogelijke niveaus te spreken met politici en je standpunten en visie te laten horen. Daarmee kun je bereiken dat mensen gaan nadenken over de huidige situatie en nieuwe afwegingen maken. De ideeën van de SP en haar partners moeten zich vastzetten in de gedachten van mensen, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot nieuwe en betere inzichten. Het is een lange en wellicht moeizame weg, maar het is de moeite waard.

De verkiezingen voor het Europees Parlement.
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement. De opkomst is vaak laag in vergelijking met verkiezingen voor de Tweede Kamer of de Provinciale Staten. Dat is jammer, want het gaat echt ergens over. De invloed van de EU neemt steeds verder toe en dat merkt u in Nederland ook. Of het nu gaat over de zorg, veiligheid, klimaat, internetgebruik, sociale media, visserij, landbouw, werkgelegenheid, politie en justitie, om er maar een aantal te noemen. Ga dus vooral stemmen! Gebruik uw recht om te kiezen voor een Europa dat u het liefste ziet.

23 mei, niet vergeten!