Nieuws

Zoutwinningsdebat in Tweede Kamer44930160_1848013551963539_5452689418697572352_n.jpg

In de plenaire zaal van de Tweede Kamer is woensdag een debat geweest over de zoutwinning in Groningen. Diverse politieke partijen stelden vragen aan minister Wiebes (vvd) van economische zaken en klimaat.

De algemene teneur van de vragen was of de zoutwinning wel veilig genoeg is en of de wijze waarop het nu geschiedt niet tot dezelfde problemen gaat leiden als bij de gaswinning. Vooral daar waar gestapelde mijnbouw plaatsvindt (gas- en zoutwinning). Problemen als, bodemdaling, bodemverontreiniging, aardbevingen, schade aan gebouwen, bewijs van schade, afhandeling van schade, hoe veilig is zoutwinning, wat zijn de risico’s bij gestapelde mijnbouw, etc.

Het belang van zoutwinning voor Veendam
Veendam werd herhaaldelijk genoemd in het debat vanwege de recente beving op 7 januari die een direct gevolg was van de zoutwinning. Saillant detail daarbij is dat juist in Veendam het bedrijf Nedmag een direct belanghebbende van zoutwinning is. (Nedmag wint magnesiumzout dat zich bevindt in een unieke zoutlaag, zo’n 2000 meter onder de grond)

Volgens de minister is de zoutwinning van regionaal economisch belang, omdat er veel  banen mee gemoeid zijn, voornamelijk in de directe omgeving. Bij Nedmag bijvoorbeeld werken circa 150 mensen. De regio en de gemeenten moeten dus een afweging maken en een balans zien te vinden tussen werkgelegenheid en veiligheid.

Afhandeling van schade
Met de ellende van de gaswinning en het debacle van de de afhandeling van de gasschade nog vers in het geheugen, wilden veel partijen weten hoe gedupeerden om moeten gaan met schade als zij het vermoeden hebben dat die schade een gevolg is van zoutwinning. Hoe toon je dat eigenlijk aan en wordt je dan niet van het kastje naar de muur gestuurd?

De minister gaf aan dat schademeldingen en -afhandeling in die zin beter geregeld is dan eertijds bij de gassaches doordat een eventuele gedupeerde slechts aannemelijk hoeft te maken dat er schade is en dat de tegenpartij dan moet aantonen dat dit niet door de zoutwinning is ontstaan. Het zogenaamde bewijsvermoeden. Het is dus geen omgekeerde bewijslast, maar het zou schadeafhandeling wel moeten versnellen en verbeteren.

Moeten wij ons zorgen maken?
De antwoorden van de minister maakten duidelijk dat zoutwinning of gaswinning (mijnbouw) nooit helemaal zonder risico’s is. Soms moet je risico’s nemen , maar die moet je goed inschatten en er op voorbereid zijn, aldus Wiebes.

De ervaringen met de gaswinningsproblematiek hebben er wel voor gezorgd dat de overheid en alle overige betrokken instanties veel alerter zijn.  Zeker in de gebieden waar sprake is van gestapelde mijnbouw zullen controle op naleving van de regels, metingen en testen consequent worden toegepast.

ParkstadVeendam.nl blijft ook dit dossier voor u volgen en blijft u informeren over de ontwikkelingen.