Video

Live: Vergadering raadscommissie Sociaal Domein gemeente Veendam
Griffier: T. van der Bij
Voorzitter: J. Westerhuis 


Agenda
 1. Opening
   
 2. Vaststelling agenda
   
 3. Mededeling(en) en ingekomen stukken
   
 4. Verslag van de vergadering van 5 maart 2019.
   
 5. Raadsvoorstel: Herbenoeming lid Raad van Toezicht Winkler Prins.
   
 6. Raadsvoorstel: Beleidsplan en begroting 2019 Winkler Prins.
   
 7. Brief van Wedeka met het onderwerp “Algemeen Financieel Kader 2020 en verder en 1e Begrotingswijziging 2019“. 
   
 8. Rondvraag tijdsduur:
   
 9. Sluiting