Regio

Vaststelling bestemmingsplan
transformatorstation MeedenHet transformatorstation Meeden in Midden-Groningen bestaat uit een 110kV, 220kV en een 380kV gedeelte en is gedeeltelijk eigendom van TenneT en Enexis. Vanwege toename in het transport van elektriciteit tussen Nederland en Duitsland wordt de komende jaren de 380kV lijnverbinding opgewaardeerd. Hierdoor neemt de transportcapaciteit toe. Vooruitlopend hierop moet TenneT op het 380kV gedeelte van het station een nieuwe dwarsregeltransformator plaatsen. Hiermee kan de stabiliteit in het hoogspanningsnet worden gegarandeerd.

De uitbreiding van het station past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde 2013, waarvan het station nu deel uitmaakt. Voor nagenoeg het gehele transformatorstation is een nieuw bestemmingsplan opgesteld en noodzakelijk. Het college legt dit bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.