Nieuws

Nieuwe locatie voor de ‘Sinterklaasboot’ uit Wildervank!Schermopname (27).png

Tekst Hans Schreurs

Het is bijna zover.  De woonboot van Henk Huisman staat op het punt om te verhuizen naar een nieuwe ligplaats.

Ophef in de gemeenteraad
In december vorig jaar ontstond er veel commotie over de gedwongen verhuizing van de woonboot uit Wildervank die velen van ons herkennen als de boot van Sinterklaas.

In de gemeenteraad werd  er met name door VUK, de partij van Pé Langen, veel kritiek geuit. Langen  is van mening dat de boot, die al meer dan 30 jaar in Wildervank ligt (met een onderbreking van 7 jaar) gewoon moet kunnen blijven en dat de door de wethouder aangevoerde redenen geen hout snijden.

Verhuizing onontkoombaar
Wat de verhuizing mede noodzakelijk maakt, is een wetswijziging uit 2016. In het kort komt het erop neer dat het college er niet onderuit kan om voor Huisman een nieuwe ligplaats aan te wijzen.

Wethouder  Henk Jan Schmaal gaf destijds in de raadsvergadering al aan dat hij sympathie had voor de steun die Huisman van veel mensen ontving, maar dat de gemeente niet simpelweg de wet- en regelgeving  op lokaal - en provinciaal niveau naast zich neer kan leggen. Blijven liggen aan de Postkade tegenover nr 61 was derhalve geen optie.

Op zoek naar een nieuwe plek
Hoewel Huisman met zijn boot eigenlijk al op 1 januari van dit jaar had moeten vertrekken, werd in december al duidelijk dat de gemeente veel ruimte bood om in goed overleg tot een oplossing te komen. Het was niet de bedoeling dat Huisman direct weggesleept zou worden. Na een constructief gesprek in februari bood de gemeente Huisman een tweetal opties, te weten aan de K.J. de Vriezestraat (bij Bareveld) of in Langebosch. De eerste plek is voor Huisman eigenlijk geen optie, maar een ligplaats in Langebosch lijkt hem wel wat.

Of het allemaal gaat lukken is nog even de vraag. Huisman moet uitproberen of hij met zijn boot de nieuwe ligplaats wel kan bereiken. De route ernaar toe is niet makkelijk met een boot van dergelijke afmetingen. Enfin, de tijd zal het leren.

Oplossing in goede harmonie
Wat het ook gaat worden, de samenwerking met de gemeente verloopt naar tevredenheid op dit moment. De gemeente toonde zich behulpzaam en denkt actief mee. Dat was volgens Huisman anders in de periode dat hij te horen kreeg dat hij weg moest. Dat was natuurlijke een emotioneel moment en dan komt zo’n mededeling hard aan. Het is overigens maar de vraag of de gemeente toen ook al niet bereidwillig en behulpzaam was. Een vervelend bericht kun je eigenlijk niet leuk brengen.

Huisman heeft nog niet definitief besloten en daarom zijn beslissing nog niet officieel gemaakt. Een en ander heeft niet alleen te maken de mogelijke ontoegankelijkheid van Langebosch, maar ook met voorzieningen als aansluitingen voor gas (hoe lang nog?) water en electra.

Wordt vervolgd
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen

Vergeet u niet om te gaan stemmen op 20 maart?