Nieuws

Al jong betrokken bij besluitvorming in je gemeente
'Vlex Veendam Verjongt' met gedreven debatersIMG_0668.JPG

Op 19 december 2018 werd de campagne ‘Vlex Veendam Verjongt’ gelanceerd. Deze campagne was georganiseerd door jongeren uit Veendam met medewerking van de gemeente Veendam, leraren en jongerenwerk.

Het college van burgermeester en wethouders heeft uit alle ingediende ideeën een selectie gemaakt. De indieners waren voor het debat uitgenodigd, om met hulp van de raadsleden, de ideeën te onderbouwen en te beargumenteren. Leerlingen kunnen al vroeg kennis nemen van besluitvormingen in de gemeente. En om ze bewust te maken van de directe leefomgeving en de lokale politiek.

IMG_0467.JPG

Vrijdag 8 maart heeft in het foyer van vanBeresteyn het Vlex Jongerendebat plaatsgevonden. Er werden door jongeren uit Veendam drie debatten gevoerd over ideeën voor het verbeteren van hun eigen leefomgeving. En ze wilden laten zien hoe zij het beste idee van Veendam hadden. Uit de finale heeft het publiek het winnende idee gekozen welk in de Raad besproken gaat worden. De jury bestond uit burgemeester Sipke Swierstra, Ans Grimbergen (PvdA), Bert Wierenga (VVD) en Henk Jan Schmaal (GB). 

Maatwerk voor OBS De Ommewending
Leerlingen van OBS De Ommewending hadden hun idee over ‘Veilig naar school’ ingediend. Met daarin een aantal knelpunten als het (on)veilig oversteken bij de Tonckelweg. De onverlichte tunnel, die ook nog regelmatig vol water staat, werd genoemd. Ook de snelheid van automobilisten door de beide dorpen heen werd gehekeld, en het dubbelparkeren. Bij de school is een zebrapad gewenst voor het veilig kunnen oversteken. Wethouder Bert Wierenga deed de toezegging het met de ambtelijke organisatie op te nemen voor maatwerking.

IMG_0380.JPG

Zo laat het jongerendebat zien dat je vanaf heel jong al betrokken kunt worden bij besluitvorming in je gemeente.

De skatebaangroep van Borgerswold wil graag verlichting rondom de skatebaan voor meer overzicht. Ze vinden het best eng om ’s avonds in het donker te skaten, te zitten en te fietsen. De skatebaangroep is al van generatie op generatie een heel actieve skatebaangroep. Maartje, Laura, Wout, Willem, Kirsten en Davy wisten hun inbreng goed voor het voetlicht te brengen. Het zou niet alleen veiliger zijn, maar het zou Borgerswold ook gezelliger maken.

Er waren ook niet veel tegenstanders die in het tegenvak gingen staan. Die er wel waren, waren tegen verlichting vanwege de nachtdieren die in Borgerswold wonen. Tegenreactie was dat het als dimlicht zou dienen met een timer erop. De tegendebater vroeg zich af hoe laat het dan uit zou gaan, en of er dan ook geluidsoverlast is. Ondanks de haken en ogen was er wel over nagedacht.

IMG_0665.JPG

Skatebaan naar Campus?
Iemand van de skatebaangroep stelde voor om de skatebaan naast een sportveld te verplaatsen, of naast de Sorghvliethal. Het leek een mooie voorzet te zijn om de skatebaan (onder voorbehoud) te gaan combineren met de campus.

Henk Jan Schmaal ziet er een mooie verbinding in. “Er is meer reuring, en er lopen meer mensen rondt. Eigenlijk moet er meer toezicht zijn op de skatebaan omdat er veel wordt vernield. Middenin Borgerswold is dat natuurlijk lastig. We kunnen daar wel lantarenpalen plaatsen, maar dan moet de weg er naartoe ook worden verlicht.”

IMG_0470.JPG

"De skatebaan moet toch vervangen worden, en er is een nieuwe plek voor. Het moet natuurlijk vooral bij de jongeren zelf vandaan komen. Maar laten ze maar komen met het initiatief als ze willen dat daar een skatebaan komt. Dan kunnen we het misschien inbrengen in de raad. Uiteindelijk gaat de gemeenteraad erover.”

De investering voor een baan is ergens tussen de 200 en 250.000 euro. De structurele last (kapitaalslasten rente en afschrijving) van een dergelijke investering is ongeveer 12.000 euro per jaar. In de begroting staat 400.000 voor nieuwe structurele ruimte. Hiervan is ons (college) voorstel aan de raad om hiervoor 370.000 te gebruiken voor de LSP. Dan is er nog 30.000 beschikbaar binnen de begroting zoals deze is vastgesteld door de raad in november 2018.

IMG_0778.JPG

Beste debaters
De tegenspelers Bilal, Yvanka en Petra zijn lid van de Winkler Prins debatgroep. Zij hadden als taak om tijdens de debatten overal tegen te zijn en met de tegenargumenten te komen. Het ging niet om het verdedigen op zich, maar om als leden van de debatgroep er voor te zorgen met tegengas geven het debat op gang te brengen. Eigenlijk is dit moeilijker dan het debatteren over waar je het mee eens bent. Zij zijn verkozen tot de drie beste debaters.

Yvanka kwam bij het jongerendebat er als beste uit. Dat vond ze wel heel stoer. Maar volgens burgemeester Swierstra sprong ze er maar een klein beetje meer uit. Tijdens een raadsvergadering mag ze als 'Gast van de Gemeenteraad' aanwezig zijn.


 
Fotoalbum: