Regio

PvdA wil wildgroei geitenboerderijen voorkomenDominique de Haas A 23-03-2016.jpg

Steeds meer provincies voeren een stop in voor nieuwe geitenveehouderijen in afwachting van verder onderzoek naar de risico’s voor mensen om in de nabijheid van geitenboerderijen te leven. Alleen in de provincie Groningen zijn hier nog geen plannen voor. De PvdA vreest verplaatsing van de problemen van elders in het land naar Groningen.

De geitenveehouderij is een belangrijke groeisector. Omdat er in tegenstelling tot bij andere dieren geen maximum is gesteld aan het aantal dieren dat gehouden mag worden, en een groeiende vraag naar geitenmelk producten uit het buitenland, maken steeds meer boeren de overstap.

Al in 2017 bleek uit een rapport van het RIVM dat er – naast risico’s op Q-koortsuitbraken – er gezondheidsrisico’s zijn aan het wonen nabij geitenboerderijen. Er is verder onderzoek nodig om deze risico’s goed in kaart te kunnen brengen.

Statenlid Dominique de Haas: “Op dit moment is de geitenveehouderij nog relatief klein, maar een verplaatsing van de problematiek van het zuiden naar het noorden van het land hebben we (helaas) eerder meegemaakt op het moment dat de regelgeving rondom de intensieve veehouderij vorm begon te krijgen in bijvoorbeeld Brabant, heeft dit probleem zich ook noordwaarts verplaatst. Vanwege de volksgezondheid is het onwenselijk om een verplaatsing van de problematiek af te wachten. Daarom heeft de PvdA het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om actie te ondernemen en de gezondheid van ons allen voorop te stellen. Actie is nodig”.