Nieuws

'Spastische' reactie op vragen LangebosschemeerLANGEBOSSCHEMEER - Het lijkt bepaald niet iets om over te steggelen; de naam Langebosschemeer als naam voor het meer bij de Veendammer villawijk Langebosch. Toch reageerde de gemeenteraad 'spastisch' toen Haijo Huising vraagtekens zette bij de naamgeving.

Huising (CDA) meent zich namelijk te herinneren dat de gemeenteraad van Veendam zich in 1993 heeft uitgesproken voor de naam Zwaanemeer. "Mijns inziens is daarover destijds een raadsbesluit genomen", aldus Huising. "Het bevreemdt mij dat er ineens toch gekozen wordt voor Langebosschemeer."

De PvdA beoordeelde de opmerkingen van Huising als ongepast en meende dat de kwestie in de raadscommissie afdoende behandeld was. Toen meerdere raadsleden zich in de discussie mengden, merkte Edzko Smid (VVD) op dat hij niet begreep waarom er zo 'spastisch' op de vraag van Huising werd gereageerd. Smid kreeg een tik over de vingers omdat hij het woord 'spastisch' in de mond nam. "Ik bedoel dat uiteraard niet medisch", aldus de VVD'er verontschuldigend.

Uiteindelijk bracht wethouder Henk‑Jan Schmaal (Gemeentebelangen) duidelijkheid waarom Langebosschemeer verkozen wordt boven Zwaanemeer. "Er ligt namelijk een Zwanemeer in de bossen bij Gieten. Dat heeft een niet al te beste naam. Daarom bestond er vanuit de wijk Langebosch weerstand. Ook om verwarring te voorkomen hebben we gekozen voor Langebosschemeer."


  Reactie Plaatsen Of Bekijken....