Nieuws

Drie Koninklijke Onderscheidingen in Veendam

Koninklijke Onderscheidingen voor Mevrouw G.A. Diepenbroek,
De heer P. Langeler, De heer A.H.J. Lichter

ONDERSCHEIDING - Ter gelegenheid van Koninginnedag 2007 kregen drie personen in Veendam vandaag een koninklijke onderscheiding. Benoemd tot "Ridder in de Orde van Oranje Nassau": de heer P. Langeler. Tot 'Lid in de orde van Oranje Nassau' : mevrouw G.A. Diepenbroek en de heer A.H.J. Lichter. De uitreiking vond plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis door burgemeester Meijerman.


Ridder in de orde van Oranje NassauDe heer P. Langeler

De heer P. Langeler ( 70 ) uit Wildervank wordt gekwalificeerd als 'iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd'. Bij de beoordeling door het Kapittel zijn in aanmerking genomen de activiteiten die de heer Langeler vanaf 1976 ontplooide en ontplooit op diverse maatschappelijke terreinen, in het bijzonder de lokale politiek (indertijd ook op provinciaal en landelijk niveau), sport en het kerkelijk leven in Wildervank. De heer Langeler heeft aan de wieg gestaan van de RPF in Veendam-Wildervank en werd in 1982 voorzitter van de kiesvereniging. Ook nu nog vervult hij met enthousiasme, en een niet te temmen inzet, een bestuurlijke rol in de plaatselijke afdeling van de Christen Unie. De heer Langeler heeft met zijn persoonlijke drive gewerkt aan de vorming van een provinciaal dekkend netwerk van kiesverenigingen in de provincie (18 a 20 verenigingen). Hij is de promotor geweest om mee te doen aan de diverse verkiezingen wat in 2006, i.s.m. de GPV, heeft geleid tot vier zetels in de diverse Groninger gemeenteraden en negen zetels in diverse colleges B&W. Naast al zijn politieke activiteiten is de heer Langeler ook actief op kerkelijk gebied. Van 2001 tot 2005 was hij zowel lid als voorzitter van de kerkenraad van de Chr. Gereformeerde kerk te Wildervank. Betrokkene was organisatorisch sterk in de ontwikkeling van de visie, missie en strategie van de gemeente. Momenteel is hij nog volop actief betrokken bij de gemeente.


Lid in de orde van Oranje NassauMevrouw G.A. Diepenbroek

Mevrouw G.A. Diepenbroek ( 65 ) uit Veendam wordt gekwalificeerd als 'iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen'. Aanvankelijk werkte mevrouw Diepenbroek als verpleegster in het ziekenhuis in Leeuwarden. Door de toenemende verschijnselen van reuma heeft zij haar werkkring moeten opgeven. Haar ziekte heeft haar echter niet weerhouden om een zeer actieve rol te vervullen in het Zonnebloemwerk in de regio Veendam. Vanaf 1961 tot heden werkt mevrouw Diepenbroek op vrijwillige basis als secretaresse bij de Zonnebloem, afdeling Veendam. Zij organiseert daarnaast verschillende activiteiten waaronder het vrijwilligers kerstdiner, de kerstpresentaties voor zieken en gehandicapten, alsmede de jaarlijkse bus- en boottochten. Zij bezoekt met regelmaat mensen met beperkingen. Daarnaast heeft zij twee geadopteerde kinderen opgevoed en in zij nog actief in het kader van mantelzorg.De heer A.H.J. Lichter

De heer A.H.J. Lichter ( 57 ) uit Veendam wordt gekwalificeerd als 'iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen'. De heer Lichter werkt sinds 1973 als timmerman bij de gemeente Veendam. Vanaf 1975 is hij echter ook verbonden aan de vrijwillige Brandweer van Veendam waar hij begon als aspirant brandwacht. In 1977 werd hij bevorderd tot brandwacht 2e klas, in 1979 tot brandwacht 1e klas en in 1983 tot hoofdbrandwacht. In 1994 werd de heer Lichter bevelvoerder in de rang van hoofdbrandwacht en in 1995 werd hij onderbrandmeester. De heer Lichter kan worden gekenschetst als een vrijwilliger met een jarenlange tomeloze inzet. Hij was door deze inzet en zijn fanatisme een voorbeeld voor velen. In 2006 heeft de heer Lichter afscheid genomen van de brandweer, na 30 jaar trouwe dienst.


Klik op de foto voor vergroting.

Deze fotoreportage is mogelijk gemaakt door Acta Fotografie

In Wildervank is sinds enige tijd een nieuw fotobedrijf gevestigd. Acta Fotografie richt zich op een breedfront in de fotografie. Acta Fotografie werkt alleen op locatie. Alle foto's worden gemaakt met professionele apparatuur. Het nieuwe bedrijf werkt voor verenigingen die een evenement organiseren en dat graag willen vastleggen, voor bedrijven die iets hebben te vieren of hun bedrijfsactiviteiten op een deskundige manier gepresenteerd willen hebben middels fotografie. Ook particulieren kunnen gebruik maken van de vele mogelijkheden die Acta Fotografie te bieden heeft. Dat kan om uiteenlopende zaken gaan zoals een feest maar ook een uitvaart van een dierbare wordt op een discrete wijze vastgelegd voor de nabestaanden. Voor informatie kan men contact opnemen met: Jane Wessels , J.Kammingakade 13, 9648 KN Wildervank, 06-15307417Reactie Plaatsen Of Bekijken....