Nieuws

De koeien mogen weer naar buitenIMG_4231.JPG

De koeien stonden zaterdagmorgen in de stal te loeien, net of ze konden ruiken dat ze voor het eerst naar buiten mochten. Om 10:30 uur was het zo ver. Onder belangstelling van vele toeschouwers kwamen ze naar buiten, en waren door het dolle heen.

Wij, de fam. Laarman, hebben een gemengd bedrijf, wat inhoudt, dat we melkkoeien en akkerbouw hebben, melkkoeien is wel de hoofdtak. Wij wonen nu z’n 25 jaar in Wildervank. Wildervank is een lintdorp met het Oosterdiep en het Westerdiep; wij wonen aan het Westerdiep, wat vroeger ook als straatnaam had “Westerdiep” en dat heet nu Landbouwstraat; wij wonen op nr. 23. Doordat het lintbebouwing is, staan de meeste burgerhuizen aan de binnenzijde van de wijken en de meeste boerderijen aan de buitenzijde, ook wel genoemd landszijde. Vroeger had elke boerderij een “plaats” en die plaats was zo’n 80 m breed en soms wel een lengte tot 2000 meter, vandaar ook de lanen, die daar nog van afgeleid zijn, zo had je dus in Wildervank van de 0-de tot aan de 60-ste laan wel 60 boerenbedrijfjes met een breedte van 80 meter. Van oorsprong was het een akkerbouwstreek en had men er wat koeien bij voor de melk. Dit is in de begin jaren “70 ontmengd en men is volledig overgegaan op akkerbouw, later zijn er akkerbouwbedrijven verkocht en opgekocht door melkveehouders elders uit het land en zo zijn wij van Zwolle naar Wildervank verhuisd en de koeien zijn met ons mee verhuisd. Wij hebben 70 melkkoeien en ong. 35 stuks jongvee, het meeste land ligt achter de boerderij, vandaar dat we de koeien ook vrij gemakkelijk buiten kunnen laten lopen, wij melken met een melkrobot en als je dan de koeien buiten wilt laten lopen, moeten de koeien vrij in en uit kunnen lopen, omdat ze op verschillende tijden worden gemolken.

IMG_4213.JPG

Ik vind het mooi, als de koeien buiten lopen, daar kan ik echt van genieten en dan hoor je hoe ze het gras vreten: ze slaan de tong om het gras heen en zo wordt het afgetrokken en doorgeslikt. Als ze de buik vol hebben, gaan ze het gras herkauwen. Tegenwoordig lopen de meeste koeien los in een ligboxenstal; als ze in het voorjaar naar buiten gaan, is het gespring en gedartel niet zo erg als vroeger, toen de koeien nog de hele winter vast stonden, maar het blijft toch een mooie gebeurtenis. Zo rond half april gaan bij ons de koeien naar buiten en een week later het jongvee. De laatste jaren is er steeds meer de discussie, of de koeien weer meer buiten moeten lopen; ik zelf ben er natuurlijk een groot voorstander van, frisse buitenlucht is voor een dier goed. De meeste mensen vinden het voorjaar ook prettig en zijn dan ook graag buiten, het geeft je nieuwe energie , maar het is niet zo, dat de stallen van tegenwoordig bedompt of te klein zijn qua inhoud, de meeste bedrijven hebben rubber matten op de boxvloer, ruime looppaden, veel lichtinval en ventilatoren in de stal voor als de temperatuur boven de 25 graden komt, want een koe functioneert het best bij 10 tot 20 graden, een koe produceert het best bij regelmaat . Dus als het buiten regent en ze staan met een kromme rug en met de kont naar de regenkant toe, dan is de koe niet actief in het produceren van melk en laten we eerlijk zijn: boer-zijn is toch een manier om brood op de plank te krijgen .

IMG_4280.JPG

Het meer of minder problemen hebben met koeien in de stal is van heel veel factoren afhankelijk: pootproblemen komen in de stal voor, maar komen ook op de betonpaden voor door losliggend betongrind en als een koe kreupel loopt, hoe snel ga je bekijken wat de oorzaak is of laat je de koe een week kreupel lopen en het zal best wel eens gebeuren, dat je er als boer alles aan gedaan hebt, om het probleem op te lossen en toch wordt de koe niet weer beter, maar het is niet anders dan bij mensen: je hoeft maar in een ziekenhuis te komen en je denkt: “ zijn er nog wel gezonde mensen, zo druk is het er” Er zijn veel redenen om de koeien binnen te houden: te kleine huiskavel, extra werk voor het maken van de afrastering, de watervoorziening en zo kun je nog wel even doorgaan. Een boer, die voor beweiding kiest, heeft ook zo zijn argumenten, zoals minder kosten voor de ruwvoer- winning, minder kosten voor bemesting, het voeren geeft minder werk, en zo kan ik nog wel een paar argumenten noemen; alles heeft te maken met wat de boer wil, ik zeg wel eens, waar een wil is, is een weg en het sociale draagvlak naar de burgers is groter, dus bij ons blijven de koeien voorlopig nog lekker in de wei dartelen!!


 
Fotoalbum: