Nieuws

Helpen en omzien naar elkaar met
www.wehelpen.nl in VeendamDSC00981.jpg

Tekst Hans van Noort

Je zit met een probleempje. Je hebt even hulp nodig, omdat je het alleen niet redt – je hebt tenslotte maar twee handen. Je loopt naar je buurman en vraagt of hij jou wilt helpen. Spontaan loopt hij met je mee en samen klaren jullie de klus. Andersom staat hij ook altijd voor je klaar! Was het maar zo gemakkelijk. Helaas kennen we in onze gecompliceerde samenleving onze buren nauwelijks meer, uiteraard uitzonderingen daar gelaten. De vanzelfsprekende hulp, het bekende noaberschap van vroegere tijden, is niet meer zo gewoon en vanzelfsprekend. Maar in Veendam gloort hoop aan de horizon. Ongeveer 2 jaar geleden is er een convenant ondertekend door de gemeente en een aantal zorginstellingen/-partijen met het doel om het systeem www.wehelpen.nl op te zetten om ze veel mogelijk mensen te bereiken. Sinds 1 februari jl. is in Veendam een servicedesk in de lucht, bemenst door vrijwilligers, waarbij mensen vragen kunnen stellen hoe e.e.a. in z’n werk gaat. Jantien Landman van Compaen/Tinten welzijnsgroep coördineert dit. Zij is bovendien buurtwerker Team Zuid (Zuidwending en Ommelanderwijk) en geeft graag uitleg over het project.
WeHelpenVeendam/Pekela is mogelijk gemaakt door de gemeente Veendam en Pekela, Zorggroep Meander, Stichting Compaen Veendam, Stichting de Badde Pekela, OSG Winkler Prins, De bibliotheek, NOVO, Vrijwillige Hulpdienst Veendam/Wildervank, Humanitas Veendam/Wildervank, Vrijwillige Palliatieve Thuis Zorg Oost Groningen en TSN Thuiszorg.
Landelijk is het een coöperatie met talloze leden van banken, ouderenorganisaties, verenigingen tot zorgorganisaties en gemeentes. Bijna te veel om op te noemen!

DSC00979.jpg

Hoe werkt het?
WeHelpen werkt eigenlijk op dezelfde manier als “markplaats” en probeert vraag en aanbod te matchen. Vraag en aanbod zijn in dit geval géén koopwaar, maar contact tussen mensen! Je moet wel een account (later meer hierover) aanmaken op de site om je hulpvraag te kunnen stellen, of om hulp aan te bieden of een hulpnetwerk aan te kunnen maken. Dat kunnen dingen zijn van allerlei aard. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • Door ziekte kan ik de hond vandaag niet uitlaten, wie wil dat vandaag voor mij doen?
  • Wie wil mij helpen bij het snoeien van de bomen in de tuin?
  • Er moet even een muurtje gesausd worden, wie kan mij helpen?
  • Wie wil mij even naar het ziekenhuis brengen in Winschoten?
  • Heb wat problemen met mijn computer. Wie wil me helpen?
  • Koken is niet mijn ding. Welke liefhebber wil me op weg helpen?
  • Heeft iemand tijd om te helpen bij het doen van wat boodschapjes?
  • Heb wat grof vuil. Wie heeft een aanhangwagentje en wil voor mij het wegbrengen?
  • Ik heb twee linkerhanden. Wil iemand voor mij een paar schilderijtjes ophangen?

Zomaar een aantal klusjes, waarbij mensen een beetje hulp kunnen gebruiken. Het gaat niet alleen om het doen van klusjes, ook het sociale contact is van wezenlijk belang. WeHelpen is niet opgezet om werk van professionals uit handen te nemen, in tegendeel. Het gaat “gewoon” om burenhulp. Door de website moet het woord buren niet al te letterlijk genomen worden.

Hulp vragen is de ene kant. De andere kant is hulp aanbieden.
Er zijn altijd mensen die willen helpen. Die even niets te doen hebben en graag de handen uit de mouwen steken – hulp aanbieden dus. Veelal is het een éénmalige bezigheid, maar vrager en aanbieder kunnen uiteraard meer afspreken, dat is aan hen. Alles verloopt via de website. Logischerwijs denken velen dat het alleen maar gaat om ouderen, die met pensioen zijn en wat tijd hebben. Neen, het is zeker niet leeftijdsgebonden!
De contacten tussen hulpvrager en hulpbieder zijn op basis van vertrouwen, veiligheid en nauwkeurigheid. Jantien Landman: “We adviseren voor een eerste ontmoeting altijd een face to face gesprek te arrangeren in een openbare ruimte.”
Eén facet hebben we nog niet belicht. WeHelpen kan ook gebruikt worden om een hulpnetwerk op te zetten. Dit is bijvoorbeeld handig als je samen met anderen zorgt voor een familielid. Je kunt dan gezamenlijk een agenda beheren of een log- annex dagboekje bijhouden.

DSC00995.jpg

Service-desk
Zes vrijwilligers bemensen inmiddels de telefonische service-desk. Ze zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 14.00 – 16.00 uur onder telefoonnummer: 0598-698143. Ze hebben een kantoorruimte ter beschikking, met vaste telefoonaansluiting en een computer, binnen het gebouw van Compaen aan het Jan Salwaplein 3. De vrijwilligers hebben géén speciale opleiding gehad, maar leren door de ervaring die ze opdoen tijdens de gesprekken. Komen er vragen binnen dan proberen ze die zo goed mogelijk te beantwoorden en de mensen op inhoud te helpen. Eén van de vrijwillige dames: “Het mag best een beetje drukker worden hier bij de telefoon, die staat nog niet roodgloeiend. Het moet zeker nog wennen!”
“De start was niet zo eenvoudig,” vertelt Jantien Landman. “Eerst hebben we het uitgezet bij collega’s van buurtwerk/buurtmaatschappelijkwerk, wijk-en buurtbeheer en jongerenwerk. Je moet bekendheid genereren en dat is best lastig. Landelijk draait WeHelpen al 8 jaar, maar dat wil niet zeggen dat het lokaal ook een bekend fenomeen is. Binnenkort starten we samen met de gemeente een grote campagne om WeHelpen onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Er is inmiddels een aanjaagteam en een ambassadeursteam in het leven geroepen, die met leuke acties aandacht vraagt voor het idee.”

Schermopname (199).png

Account
We citeren de site.
“Als je een account hebt aangemaakt op www.wehelpen.nl/Veendam bewaar en bewerk je je gegevens makkelijk in Mijnwehelpen. Dit is een persoonlijk stuk op de website waar niemand bij kan. Je ziet hier bijvoorbeeld of je nieuwe berichten hebt en je kunt je gegevens aanpassen. Ook stel je hier hulpvragen of bied je hulp aan via je hulpprofiel.” Alles is gratis en er mag géén financiële vergoeding worden gevraagd of geboden. Je moet wel minimaal 16 jaar zijn! WeHelpen maakt mensen blij, zowel de aanvragers als de aanbieders.
Een aantal ouderen heeft helaas nog géén computer of kan er niet mee overweg. Die vallen dus buiten de boot. Hier moet nog een oplossing voor gevonden worden.

Meer informatie: 0598-698143 of veendam@wehelpen.nl pekela@wehelpen.nl

En zie ook de Facebookpagina.