Nieuws

Lions ook in 2018 weer dienend voor Veendam_DSC4802.jpg
Jan Orsel

Tekst Hans van Noort

Als we in de Kerkstraat toevallige voorbijgangers vragen naar Lions Veendam is het antwoord veelal: “Is dat niet die film van Walt Disney?” Of ze geven een ontkennend antwoord, tot nooit van gehoord. Toch heeft de Lions Club Veendam de afgelopen jaren veel goede dingen georganiseerd. Het blijft te veel onder de pet. Dat is jammer, want de Lions verdient meer. Wat de Lions doen en hoe een en ander in elkaar steekt, wordt belicht door Jan Orsel. Hij is momenteel president/voorzitter van de club hier in Veendam en weet er dus alles van.

Jan Orsel 52 jaar, velen kennen hem in zijn hoedanigheid als directeur/eigenaar van FeelGoodClub en sport- en gezondheidscentrum Oxygym, leidt dus voor een jaar de Lions Club Veendam. Hij is sinds 2012 lid van de Lions club Veendam. Lions is een afkorting en staat voor Liberty is Our Nation’s Safety. Het is een wereldwijde organisatie, die bijna 1½ miljoen leden telt! Het hoofdkwartier zetelt in Oak Brook, een voorstad van Chicago USA.

In Nederland zijn ruim 11.000 mensen lid van de Lions. Naast een landelijke indeling is ieder land weer verkaveld. Nederland telt zes districten. De districten zijn weer onderverdeeld in plaatselijke verenigingen, hiervan zijn er 474. In het Oost-Groningse zijn afdelingen in Hoogezand/Sappemeer, De Kanaalstreek en hier in Veendam. Deze laatste club is opgericht in 1970 en heeft ca. 35 leden. The International Association of Lions Clubs is in 1917 opgericht en bestaat dus al meer dan 100 jaar.

20171216_141806.jpg

De doelstellingen zijn best ambitieus en staan voor onderling begrip tussen de volkeren, maatschappelijk-, cultureel-, sociaal- en moreel welzijn van de samenleving, vriendschap en kameraadschap, aanmoedigen tot dienstbaarheid aan de samenleving, bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, dit alles zonder persoonlijk financiële voordelen! De vergaderingen moeten een ontmoetingsplaats zijn voor gedachtewisseling over alle zaken van openbaar belang. Niet wenselijk is het debat over partijpolitiek en dogmatisch-religieuze opvattingen. Ga er maar aan staan…

Lidmaatschap
Je kunt lid worden als een ander lid je voordraagt.

Jan Orsel is president t/m 30 juni 2018. Je blijft één jaar in deze functie. Dan loopt zijn termijn af. Het jaar voorafgaande aan het presidentschap ben je vicepresident. Het jaar na het presidentschap wordt het past-presidentschap genoemd. Op deze manier ontstaat er in het bestuur een zekere continuïteit.

Verdere leden van het bestuur zijn:

  • Past-president - Reint Smit - is dus de oud voorzitter
  • Vicepresident - Saskia van Gessel  - komend president per 30 juni 2018
  • Secretaris - Jan Leenheers
  • Penningmeester - Jakob Huisman

Beide laatste functies zijn niet gebonden aan één jaar!

IMG_1240.JPG

De Lions Club Veendam komt 1 x per 14 dagen op vrijdagavond bij elkaar voor een vergadering. Alle takken van de beroepsbevolking zijn vertegenwoordigd, een notaris, een arts, een journalist, een bakker, een slager, gepensioneerden en noem maar op. Ondanks dat je voor het leven Lions-lid bent ligt de leeftijdsopbouw in Veendam gunstig. Het jongste lid is eind 30 jaar!
Van de contributie gaat ongeveer ⅓ deel naar Lions International. Deze overkoepelende organisatie besteedt de gelden aan allerlei charitatieve - en culturele doelen. Ze geven iets terug aan de samenleving door mensen in nood bij te staan. “We serve”” is het motto.

Wat heeft de Lions in Veendam al bereikt?
In de loop der jaren zijn verschillende projecten gerealiseerd. Te denken valt aan de bouw van een orangerie voor NOVO, een keuken voor cultuurcentrum Margaretha Hardenberg, twee opleidingskeukens voor de Leger des Heils opvanghuizen hier ter plaatse, een verwendag voor jonge mantelzorgers en een Winkler Prins kabinet in het Veen Koloniaal Museum. Recentelijk - 22 september jl. - de Moonlightwalk met als doel een speeltoestel bij de kinderboerderij. Vaak is het zo dat de leden van de Lionsclub Veendam ook zelf de handen uit de mouwen steken. De hier bovengenoemde keukens zijn door de leden zelf geplaatst. Andere keren is het een donatie bijvoorbeeld aan de Stichting Hulphond of Stichting Vrijwillige Terminale Palliatieve Zorg Veendam e.o. of War Child.

De plaatselijke club overstijgend, meer in de regio – zones worden die genoemd, is de uitkijktoren bij Wessinghuizen gesponsord. Het casco is neergezet en de Lions hebben de toren zelf afgebouwd, zie het resultaat!

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan heeft de Lions Nederland een nationaal cadeau aangeboden aan de Stichting Het vergeten Kind. In Nederland slapen ruim 38.000 kinderen niet in hun eigen bed! Je ziet ze niet, je hoort ze niet. Het zijn “vergeten kinderen.” Veelal gaat het om kinderen die verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn!

20171217_165512.jpg

Een ander project is de jeugduitwisseling – hoort binnen de doelstellingen! Daarbij mogen elke 2 jaar 2 leerlingen bijvoorbeeld van WP naar een land binnen Europa. Andere kinderen komen naar Nederland. Jan Orsel heeft in het verleden 2 jongens in huis gehad, één uit Frankrijk en de ander uit Brazilië. Ze zitten één week in een gastgezin en één week op kamp. De ervaringen zijn over het algemeen zéér positief.

Een andere uitwisseling is die met het Duitse Scheessel - een aardig stukje achter Hamburg, het jumelageproject. Scheessel is een plaats van ca. 13.000 inwoners. De Veendammer Lions staan daar op de kerstmarkt en verkopen pofferts en maatjesharing. Als tegenprestatie komen de Duitsers hierheen en verkopen bijvoorbeeld braadworst. Alles voor het goede doel én om een nauwe relatie te onderhouden met een Lionsclub in het buitenland.

De Lions Veendam is een actief gezelschap. De plaatselijke club doet iets terug voor de gemeenschap. Het succes van de Moonlighttocht wordt zeker in september herhaald. Daar zal het alleen wel niet bij blijven…

Meer informatie: www.lionsveendam.nl