Nieuws

Wijkgericht werken in Veendam
Hier wordt mijn wijk beter vanGemeentehuis_20160805_213555_001.jpg

Jaarlijks krijgen acht wijkteams van de gemeente Veendam een wijkbudget toegewezen. Na verantwoording van afgelopen jaar wordt in 2018 ook weer aan ieder wijkteam een wijkbudget toegekend.

Wijkbudget
Uit deze budgetten worden de kosten voor vergaderingen van het beheer- en wijkteam betaald. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de communicatie met inwoners, zoals bewonersavonden of activiteiten voor de wijk. Denk hierbij aan een buurt WhatsApp, straatspeeldag of speelterrein. Alle inwoners kunnen hiervoor ideeën indienen.  

Heeft u een idee voor 2018?
Dan kun je dit doorgeven aan het beheerteam van uw wijk. Het beheerteam bestaat uit een aantal bewoners en deze beheren het budget.  Samen met de lokale wijkteams worden de ideeën besproken en gekeken wat haalbaar is binnen het wijkbudget. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan gaat u samen met andere wijkbewoners uw idee uitvoeren binnen het beschikbare budget.

Idee doorgeven aan het beheerteam
Het is belangrijk dat inwoners meedenken over wat er in hun wijk moet gebeuren. Vandaar dat we iedereen de kans geven om ideeën aan te dragen.  Adressen van het secretariaat van de beheerteams kunt u vinden op www.veendam.nl onder het kopje inwoners en daarna wijken.