Nieuws

Laat de zon maar schijnen met PowerField in Veendam?shot 6.png

Tekst Hans van Noort

Van de zon worden we allemaal vrolijk. Denk maar eens aan een periode in het najaar als we een paar grijze, grauwe dagen hebben en de zon niet of nauwelijks zien. We worden somber en sommigen zelfs depressief. Maar als de zon daarna weer uitbundig schijnt, ziet alles er weer heel anders uit... In Veendam mag die zon, graag zelfs, overvloedig zijn werk gaan doen. Op 1 december jl. tekenden PowerField en de gemeente een huurovereenkomst over een zonnepark in Veendam. Voor beide partijen een memorabele gebeurtenis, denken wij.

Bert-Deekens_resize.jpg

We zullen het zien. In ieder geval is Bert Deekens, salesmanager bij PowerField en woonachtig in Veendam, enthousiast. Hij werkt sinds twee jaar bij PowerField en heeft het enorm naar zijn zin. ”Alle dagen zijn anders en ik ontmoet vele mensen van ambtenaren met de specialisatie duurzaamheid en/of ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken tot mensen uit het bedrijfsleven in de ruimste zin van het woord.” PowerField doet landelijk in zonneparken. Wat dit voor Veendam betekent komt hieronder uitgebreid aan de orde.
Tussen haakjes: Deekens is sociaal en sportief betrokken bij Wildervank als coach van een jeugdteam én als lid van de sponsorcommissie van vv Wildervank.

Shot 4 Niet vrij toegankelijk pad door zonnepark.png

Getallen
Op een stuk grond van ca. 16 ha gelegen zuidelijk van de grote silo van Avebe aan de Industrieweg verrijst binnenkort het eerste zonnepark van Veendam. Op een zonnepark worden zonnepanelen geplaatst zoals je dat ook wel bij onze oosterburen ziet. Een grote hoeveelheid zonnepanelen op stellages 0,60 m van de grond en max. 2,30 m hoog, uiteraard op het zuiden en in een hoek van 15 °. Veel worden het er, namelijk 59.000, die gezamenlijk jaarlijks 14.500.000 kWh op moeten brengen. Hiermee kunnen 4100 huishoudens van stroom worden voorzien, een groot deel van Veendam! Met de aanleg van dit zonnepark is een investering van bijna 13 miljoen euro gemoeid. Wat voor het milieu misschien zeker net zo belangrijk is, is dat hierdoor maar liefst een uitstoot van 8100 ton CO2 per jaar wordt vermeden! Om nog even door te gaan met de getallen, het opgestelde vermogen bedraagt 15,6 Megawatt. Op gemeentelijk niveau is dit de eerste stap naar een energie-neutraal Nederland in 2050. Iets dichter bij huis: in 2020 moet 14% van de energie die we nodig hebben duurzaam worden opgewekt, in 2023 16%. We zitten momenteel op een kleine 6%! Om dit alles te kunnen realiseren liggen er in Den Haag en Brussel enorme bergen subsidie te wachten. In de pot SDE+ (fonds stimulering duurzame energie) zit voor 2017 ruim 12 miljard. Dit lijkt niet zo veel, maar als je voluit schrijft € 12.000.000.000 is dit vreselijk veel geld. Voor de windenergie op zee is nog een aparte hoeveelheid gereserveerd… 92% van de zonnepanelen is van Chinese makelij.

20150423_153154.jpg

PowerField
“Het bedrijf heeft zijn hoofdvestiging in Dokkum. Daarnaast is er een nevenvestiging in Zaanstad/Wormer. Er werken ongeveer 20 personen. Vier man die de landelijke dekking betreffende de verkoop in handen hebben, een team dat de ondersteunende werkzaamheden uitvoert en een belteam,” memoreert Bert Deekens. Hij vervolgt: “Het bedrijf heeft als doelstelling gronden opkopen of huren en daar een zonnepark op realiseren. Dit zijn meestal gronden, braakliggend en bestemd als bedrijventerrein. Door de crisis liggen veel van deze terreinen er leeg en kaal bij. Het woord desolaat is eigenlijk beter op zijn plaats. Het is prachtig om daar een andere bestemming aan te geven bijvoorbeeld door er zonneparken aan te leggen. De grond wordt opgekocht onder de naam Zonneperceel B.V. en is een samenwerking tussen PowerField en de Grond & Vastgoed Participatiemaatschappij. Het mes snijdt op deze manier van verschillende kanten. Investeerders kunnen een redelijk rendement behalen, al snel meer dan de huidige rente en hun milieudoelstellingen halen. Vermogende particulieren kunnen zo een gegarandeerd rendement behalen van ca. 7%! ” Deekens meldt verder dat het hier niet gaat om zonnepanelen op daken van woonhuizen, maar duidelijk om de aanleg van zonneparken!

shot 4.png

Realisatie
De vergunningen van Veendam zijn binnen en de subsidies eveneens. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de subsidie toegekend aan PowerField. De bouw kan dus beginnen, zoals het nu lijkt is de start in juni a.s. Als alles meezit, kan het zonnepark Industrieweg in september zijn eerste stroom leveren. De energiestroom gaat vanuit het park met kabels naar het Enexis energiestation aan de Adriaan Tripweg, dat op zéér korte afstand ligt. De opgewekte stroom moet omgevormd worden tot een direct bruikbaar product, zodat er altijd een back up is als de levering ergens, om wat voor een reden dan ook, mocht uitvallen. Onderhoud vraagt een zonnepark nauwelijks. Schapen kunnen het gras onder de panelen kort houden en schoonmaken is niet nodig. Een flinke regenbui en ze zijn weer helder. PowerField heeft de grond van Avebe gekocht en het huurcontract met de gemeente is op 20 jaar vastgesteld.

shot 5.png

Zonneparken versus windmolens
De omstreden windparken - N33 en Drentse Monden - met zijn mega hoge windmolens, slagschaduw, horizonvervuiling, geluidsoverlast en niet te vergeten de tweespalt in de dorpen zouden wat PowerField betreft wel mogen worden afgeblazen, om in de terminologie te blijven. Om een windmolenpark te vervangen is ongeveer tussen 250 en 400 ha nodig als zonnepark! Misschien gaat EZ nog om? De vergelijking van biomassa en zonneparken valt negatief uit voor de biomassa. De verhouding zonneparken: biomassa is als 1:5, dus onrendabel!

20170129_Zonnecellen_00.jpg

Toekomst
PowerField is in Nederland op veel plaatsen actief. “We hebben zicht op ca. 1500 ha en ruim 1300 Megawatt. In Hoogezand/Sappemeer wordt zoals het er nu voor staat een park gerealiseerd van 117 ha, de grootste van heel Noordwest Europa! In Leek (21 ha) en Coevorden (8 ha) is men bezig en dichter bij huis achter de Avebe silo in Ommelanderwijk/Nieuwe Pekela 7 ha. De mogelijkheden voor zonneparken en/of zonne-energie zijn legio. De ontwikkelingen gaan razend snel. Binnen PowerField wordt gekeken naar de mogelijkheden die er liggen in combinaties van zonneparken met waterstof en de opslag van zonne-energie in batterijen en grote accu’s. Want… het is vijf voor twaalf geweest! We moeten af van de fossiele brandstoffen willen we nog een wereld overhouden voor onze (klein)kinderen. Die wereld, die we in bruikleen hebben en door moeten geven aan het nageslacht. Dat bewustwordingsproces is van wezenlijk belang. PowerField draagt daar met haar zonneparken een behoorlijk steentje aan bij.

Meer informatie: www.powerfield.nl