Nieuws

buitengewone ledenvergadering Partij van de ArbeidDoor het snelle tot stand komen van een regeerakkoord zal het congres van de Partij van de Arbeid, dat aanvankelijk op zaterdag 10 februari a.s. zou worden gehouden met als belangrijkste punt het vaststellen van de kandidatenlijst voor de 1e kamer, verplaatst worden naar 17 februari a.s. met nu als hoofdmoot het regeerakkoord.
Gelet op het grote belang van dit punt heeft het bestuur van de afdeling Wildervank/Veendam gemeend een buitengewone ledenvergadering te moeten houden, teneinde de leden in de gelegenheid te stellen hun opvattingen aan de congresafvaardiging kenbaar te maken.

Deze vergadering zal worden gehouden op
donderdag 15 februari a.s.
aanvang 20.00 uur
in De Dukdalf te Veendam.

De vergadering is zoals gebruikelijk openbaar
buitengewone ledenvergadering Partij van de Arbeid


  Reactie Plaatsen Of Bekijken....