Regio

Groninger Belang over het gasbesluit dat genomen isGroninger_Belang.jpgGASBESLUIT - Het Groninger Belang is ontstemd en teleurgesteld over het gasbesluit dat gisteren door minister Kamp is aangekondigd. De vermindering van de gaswinning met slechts 3 miljard kubieke meter is geenszins voldoende om de veiligheid in Groningen te borgen. Deze beslissing is niet gebaseerd op het borgen van veiligheid maar slechts een simpele rekensom wat  onze “schatkist” aan verminderde gasinkomsten kan missen. De veiligheid van de bewoners van onze provincie mag echter nooit ondergeschikt zijn aan een financiële rekensom.

Voor het Groninger Belang staat de veiligheid in onze provincie voorop. Minister Kamp geeft aan dat de inwoners van Groningen zich veilig moeten “voelen”. Het Groninger Belang vindt dat de inwoners van Groningen veilig moeten zijn! Dit vraagt om drastischer maatregelen in de beperking van de gaswinning. Tot de tijd dat een veilige situatie gegarandeerd kan worden moet de gaswinning dientengevolge worden aangepast.

Verder moeten er op korte termijn concrete stappen worden gemaakt als het gaat om onafhankelijke schadeafhandeling, het verstevigen van woningen, normen voor nieuwbouw en het compenseren van mensen die als gevolg van deze situatie met onverkoopbare woningen zitten. Ook het behoud van ons cultureel erfgoed moet geborgd zijn. Wij zullen niet accepteren dat historische gebouwen, zoals bijvoorbeeld kerken, gesloopt moeten worden omdat ze vanwege schade, nu of in de toekomst, onveilig zijn. De roofbouw op het Groninger land moet afgelopen zijn.

Het is voor het Groninger Belang onacceptabel dat een Rijksoverheid willens en wetens burgers in gevaar brengt voor geldelijk gewin. Hoe belangrijk deze inkomsten ook zijn voor de Nederlandse staat, het in gevaar brengen van burgers is in strijd met alle grondrechten die wij hebben.

Het is eens te meer duidelijk dat hier een sterke Gronings geluid noodzakelijk is en het Groninger Belang zal in samenwerking met andere belangenorganisaties alles in het werk stellen om dat geluid luid en duidelijk te laten horen.