Nieuws, Regio

Mart Drissen vertrekt bij Stichting Leergeld!Stichting_Leergeld.jpg

LEERGELD - Na meer dan acht jaar voorzitterschap heeft Mart Drissen op 28 november afscheid genomen van  Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen. Vanaf het eerste uur is Mart nauw betrokken geweest bij de stichting. De start was destijds moeizaam  en het economisch klimaat zat tegen. Met zijn tomeloze inzet en pioniersgeest en met hulp van vele  vrijwilligers heeft Mart in belangrijke mate er toe bijgedragen dat er nu een geoliede organisatie staat  die goed bekend is in onze regio. Het aantal aanvragen voor ondersteuning neemt nog elk jaar toe,  wat de noodzakelijkheid van het bestaan van Leergeld onderstreept. Jan Bessembinders uit Stadskanaal  neemt Mart’s taak over, zoals blijkt uit de afscheidstoespraak van Eeke Crum, mede bestuurslid van de  stichting. Zij typeert Mart als iemand die bergen werk kan verzetten, met een groot netwerk en vol passie  om de doelstelling van Leergeld mede te realiseren. Nu vindt Mart dat het tijd is om de kar door iemand anders te laten trekken, al zal zijn betrokkenheid groot blijven. Het bovenstaande werd met een presentje treffend weergegeven. Namens het Comité van Aanbeveling bedankte burgemeester Schollema Mart voor al zijn inspanningen  voor Leergeld, waarbij hem de regionale aanpak zeer aansprak; hier zou  wellicht voor elders iets van kunnen worden geleerd. Eigenlijk zou een stichting als Leergeld niet nodig moeten zijn, maar nu en voor de toekomst is het goed dat deze bestaat en adequaat functioneert. Door de aanwezige ruim dertig vrijwilligers werd een geroerde Mart en zijn echtgenote uitgezwaaid.