Nieuws

Ledenvergadering Coöperatie Duurzame
Energie VeenkoloniënDUURZAAM - Op donderdag 20 november 2014 is de jaarlijkse ledenvergadering van de Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën. De avond begint om 19:00 uur en wordt gehouden in het kantoor van de Rabobank Stad en Midden Groningen, Museumplein 34 in Veendam. Alle leden van de Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën zijn van harte welkom. 

Na de officiële vergadering zijn er een tweetal gastsprekers. Zo zal Niels Grozema van SHW isolatie uit Veendam meer vertellen over het isoleren van woningen / gebouwen. Maarten den Ouden van het Veendammer bedrijf Ecocert zal uitleg geven over de energie quickscan die leden van de coöperatie tegen gereduceerd tarief uit kunnen laten voeren.