Nieuws

Nachtlampjes voor bewoners Breehorn VeendamLICHT - Donderdag vond de officiële overhandiging plaats van de nachtlampjes aan de bewoners van het woonservicecentrum Breehorn in Veendam. De nachtlampjes zijn  aangeboden door de Stichting Vrienden van Meander. Het thema van deze actie is ‘Blijf op de been’ en is een idee van de Breehorn in samenwerking met de Cliëntenraad. Het doel is om bewoners ’s nachts meer veiligheid te geven en om het vallen te voorkomen.

Binnen Zorggroep Meander en daarmee ook binnen Breehorn zijn we continu bezig om vanuit onze visie om bewoners te ondersteunen op het leven en hen, wanneer dit nodig is, passende zorg te geven. De uitgangspunten hierbij zijn de eigen regie en zo lang mogelijk zelfstandig blijven. In Breehorn merken we dat veel bewoners ’s avonds laat en ‘s nachts bij eventuele toiletgang geen licht aan doen in hun slaapkamer. Door geen licht te gebruiken en in het donker op de tast te gaan wandelen wordt het valgevaar vergroot.

We maken bewoners attent op de risico’s hiervan. Dit doen we door met de bewoners in gesprek te gaan; gesprekken te voeren met hun eerst verantwoordelijke verzorgenden, informatie over valpreventie aan te reiken, adviezen te geven over het veilig gebruiken van de rollator en andere hulpmiddelen. Het dragen van stevig schoeisel, de ergotherapeut inschakelen voor individuele adviezen maar ook voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Daarnaast zijn ook verantwoord inrichten van het appartement, zoals geen hoogpolig tapijt, geen losse vloerkleden, goede verlichting in de vertrekken van het appartement etc., belangrijke preventieve maatregelen in het kader van veiligheid.