Nieuws

Winnaars Odd Fellow jeugdprijs doen verslag over
reis door Amerika en Canada20141113_de_presentatoren_Marrit_en_Birger.jpg
Marrit en Birger

Tekst: Harry Mulder,secr.  cie OFJ district Groningen Zuid-Oost 
Foto: Jaap Meijer

VERSLAG - Op 7 november 2014 werd in het Odd Fellowhuis te Veendam enthousiast en boeiend in woord en beeld verslag gedaan van de 15 daagse educatieve reis naar Canada en de Verenigde Staten door Marrit Claus van het Ubbo Emmius te Stadskanaal en Birger IJsenbrand van het Winkler Prins te Veendam.

Aanwezig waren leden van de Odd Fellow  gemeenschap van het District Groningen Zuid-Oost, vertegenwoordiging van lokale en landelijke organisaties van de  I. O. O. F. , de wethouder van de gemeente Veendam in de persoon van Jaap Velema en familieleden van de winnaars.

Beide leerlingen hadden de prijs gewonnen op basis van hun essays met een  onderwerp gerelateerd aan de Verenigde Naties. De deelnemende leerlingen waren van 5 VWO van vier deelnemende schoolgemeenschappen t. w. RSG Ter Apel, Ubbo Emmius te Stadskanaal, Winkler Prins te Veendam en Aletta Jacobs te Hoogezand.

Het in 1950 door Eleonore Roosevelt, eveneens lid van de I. O. O. F. , opgezette programma kreeg de naam United Nations Pilgrimage for Youth, afgekort UNP. Als winnaars van de Odd Fellow Jeugdprijs, afgekort OJP, van ons district krijgen ze, samen met winnaars uit andere landen, een kijkje achter de schermen van de VN. De kosten van de reis worden gedragen door de Loges en hun overkoepelende organisatie.

Hun tocht door Canada en de VS wordt in belangrijke mate georganiseerd en begeleid door Odd Fellows van Canada en de VS. Met het UNP geven de Odd Fellows praktische inhoud aan één van hun doelstellingen: dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de  samenleving op aarde en streven naar broederschap onder alle mensen. Marrit en Birger gaven beide te kennen, dat in de contacten met de Odd Fellows, zowel aan gene als gindse zijde van de grote plas, hun dat merk- en voelbaar was geworden. Daarnaast leidde de verinniging van de contacten tussen de medereisgenoten en tot vriendschap over de grenzen en overbrugging van diverse cultuurverschillen.