Nieuws

Inwoners gemeente Veendam beoordelen
eigen WOZ-waardeWOZ - De gemeente Veendam vraagt inwoners de WOZ-waarde van hun woning te beoordelen.  3200  inwoners uit de gemeente Veendam ontvangen een brief om de WOZ-waarde zelf te beoordelen,  voordat de belastingaanslag 2015 op de deurmat valt. Het gaat om een proef en deze duurt tot en met 30 november 2014.

Woningeigenaren kunnen online  hun gegevens controleren en eventueel aanpassen. Nadat de gegevens zijn aangepast, controleert een taxateur de gegevens. Als de taxateur de gegevens heeft gecontroleerd, ontvangt de woningeigenaar hierover een bericht. Door deze proef hoopt de gemeente de acceptatie van de WOZ-waarde te vergroten. Daarnaast heeft het mogelijk een positieve bijwerking dat er minder bezwaren tegen de WOZ-waarde worden ingediend, omdat woningeigenaren van te voren hebben kunnen reageren op de waarde.

Woningeigenaren  van de gemeente Veendam ontvangen elk jaar een aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB) van de gemeente Veendam. Hoeveel OZB iedereen betaalt, hangt onder meer af van de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde is ook bepalend voor de hoogte van enkele waterschaps- en rijksbelastingen.  Daarom is het belangrijk dat de WOZ-waarde juist is.