Nieuws

Pekela en Veendam kiezen voor continuïteit
huishoudelijke hulpHULP - De gemeenten Pekela en Veendam kiezen voor voortzetting van de huishoudelijke hulp, samen met een aantal zorgaanbieders. Wel wijzigt met ingang van 1 januari 2015 de invulling van de regeling voor huishoudelijke hulp, mede als gevolg van bezuinigingen van het rijk. Alle huidige cliënten hebben inmiddels een brief ontvangen waarin dit wordt toegelicht.

Rechtstreeks naar zorgaanbieder
Inwoners die huishoudelijke ondersteuning nodig hebben in 2015 en dit niet zelf kunnen regelen, kunnen zich rechtstreeks melden bij de zorgaanbieders om samen te kijken welke ondersteuning nodig is. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar sociale omgeving. De huishoudelijke ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het mee kunnen doen in de samenleving.

Wijkgerichte aanpak
De zorgaanbieders met wie de gemeenten Veendam en Pekela afspraken hebben gemaakt, werken wijkgericht. Nieuwe cliënten kunnen vanaf 1 januari 2015 contact opnemen met de zorgaanbieder die in hun wijk werkt. Voor Veendam Noord en Nieuwe Pekela is dat TSN Thuiszorg, voor Oude Pekela is dat Oosterlengte en voor Veendam Zuid is dat Zorggroep Groningen. Voor inwoners van Veendam en Pekela die nu ondersteuning krijgen, geldt een overgangsregeling.

Gemeenten en zorgaanbieders tevreden over resultaat
De wethouders van Pekela en Veendam zijn tevreden over de afspraken die met de zorgaanbieders gemaakt zijn. “Waar in een aantal gemeenten de huishoudelijke hulp geheel verdwijnt, kunnen wij deze ondersteuning ondanks de enorme bezuinigingen gelukkig wel voortzetten”, aldus wethouder Hennie Hemmes van Pekela. Jaap Velema, wethouder van Veendam, vertelt dat cliënten vanaf 1 januari 2015 wel een eigen bijdrage van € 7,50 per uur gaan betalen. “Voor inwoners met een laag inkomen, tot 130% van het minimumloon, hebben we echter een overeenkomst gesloten met Menzis. Als zij zich bij Menzis (Garant Verzorgd 3) verzekeren, hoeven ze die eigen bijdrage niet te betalen. Zo blijft huishoudelijke ondersteuning ook bereikbaar voor inwoners met een laag inkomen.” Deze regeling geldt voor beide gemeenten.

Behoud werkgelegenheid
Namens de zorgaanbieders geeft Hennie Sanders van Oosterlengte aan ook tevreden te zijn over de gemaakte afspraken. “Na een periode van constructief overleg met alle betrokken partijen is duidelijk in welke vorm we de huishoudelijke ondersteuning in 2015 kunnen voortzetten. Een belangrijk aspect daarbij is uiteraard de werkgelegenheid. We hopen natuurlijk dat we al onze medewerkers aan het werk kunnen houden en we blijven ons daar voor inspannen. Veendam en Pekela hebben bij het ministerie van VWS een subsidieaanvraag ingediend voor het behoud van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen”.  Het ministerie van VWS neemt binnenkort een besluit over de subsidieaanvraag.

Informatie over de veranderingen in de zorg
Volgende maand wordt huis-aan-huis een krant van de gemeenten Pekela en Veendam verspreid met meer informatie over de veranderingen in de zorg. Meer informatie is inmiddels ook te vinden op de websites van beide gemeenten. De gemeenten hebben een helpdesk ingericht waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Inwoners maken zich zorgen, maar gelukkig kunnen veel zorgen over de huishoudelijke hulp in Pekela en Veendam weggenomen worden.