Nieuws

Christelijke basisschool ‘t Haimstee eerste ‘Gezonde school’ in Veendam'T HAIMSTEE - Christelijke Basisschool ’t Haimstee in de wijk Sorghvliet in Veendam krijgt op maandag 3 november om 13.15 uur van wethouder Bert Wierenga het vignet Gezonde School primair onderwijs uitgereikt. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met dit vignet laat de school zien dat zij de gezondheid van de leerlingen en medewerkers belangrijk vinden. De school heeft naast het basisvignet dit jaar het vignet sociaal-emotionele ontwikkeling verdiend.

Primeur voor Veendam
CBS ’t Haimstee is de eerste school in Veendam met het vignet Gezonde School en de vierde school in de provincie Groningen. Directeur Aafien de Vries is trots om een Gezonde School te zijn. “De school werkt hard aan een gezonde omgeving en de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. Het vignet is daarmee een fijne erkenning!”

Aandacht voor psychosociale gezondheid
Het is belangrijk om als basisschool aandacht te besteden aan de psychosociale gezondheid van kinderen. Kinderen ontwikkelen zich immers het beste en presteren beter binnen een positief schoolklimaat en een goede sfeer in de klas. Psychisch gezonde kinderen ontwikkelen vaak minder gedragsproblemen en hebben vaker een gezondere levensstijl. Het themacertificaat ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ stimuleert de school om een veilig schoolklimaat te bevorderen en sociale competenties te stimuleren.

Voeding, Sport en bewegen
Ook de thema’s voeding en sport en bewegen krijgen aandacht op CBS ’t Haimstee. In het schooljaar 2014-2015 doet de school mee met het EU-schoolfruitprogramma. Dit betekent dat ieder kind 3x per week een stuk groente of fruit krijgt. Dit begint in de week van 3 november 2014. Kern van dit programma is het gezamenlijk eten van groente en fruit. Hierdoor leren de kinderen spelenderwijs gezonde voedingsgewoontes. Daarnaast is er op school meer dan gemiddeld aandacht voor bewegen en sport.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Meer informatie over Gezonde School in Groningen, neem contact op met Hannie Poletiek, gezondheidsbevordering@ggd.groningen.nl.