Regio

Refaja ziekenhuis organiseert minisymposium
huiselijk geweldSTADSKANAAL - Wat moet je doen bij een vermoeden van huiselijk geweld? Dit komt aan bod tijdens het minisymposium ‘ketenzorg bij huiselijk geweld’ op donderdag 13 november 2014 van 19.00 tot 21.30 uur in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal.

In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen, kinderen én volwassenen, slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Tijdens het symposium spreken diverse ketenpartners, waaronder de gemeente, politie, ambulance en het steunpunt huiselijk geweld over het beleid en de werkwijze op het gebied van huiselijk geweld. Zij doen dit aan de hand van casuïstiek.

Betere samenwerking
De werkgroep kindermishandeling en huiselijk geweld van het Refaja ziekenhuis, die het symposium organiseert, heeft een aantal doelen met de bijeenkomst. Zo wil de werkgroep dat huiselijk geweld vaker wordt opgemerkt, er een snellere en betere samenwerking is en dat het bekend is welke stappen moeten worden gezet bij (het vermoeden van) mishandeling of verwaarlozing van kinderen, ouders, partners en ouderen.

Aanmelden
Het symposium is voor een ieder die in zijn vak te maken heeft of kan krijgen met huiselijk geweld: (huis)artsen, verpleegkundigen, consultatiebureauartsen en -verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en overige belangstellenden. Aanmelden voor het minisymposium kan tot 1 november via www.refaja.nl.

Locatie: Refaja ziekenhuis, Zwartsenbergzaal, Boerhaavestraat 1 in Stadskanaal.