Nieuws

Eenmalige uitkering koopkrachttegemoetkoming 2014geld-in-hand-2.gif

TEGEMOETKOMING - Het kabinet heeft besloten om burgers met een laag inkomen extra financieel te ondersteunen. Hiermee wil het kabinet eenmalig het koopkrachtverlies van mensen met een laag inkomen in 2014 verzachten. 

De tegemoetkoming is:

  • € 100 voor samenwonenden/gehuwden
  • €   90 voor een alleenstaande ouder
  • €   70 voor een alleenstaande

​Komt u in aanmerking?Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een inkomen van ten hoogste 110 procent van het sociaal minimum, dan heeft u in 2014 recht op deze eenmalige tegemoetkoming. Als peildatum wordt het netto maandinkomen op 1 september 2014 genomen.  Eventueel vermogen, zoals een eigen woning, spaargeld en dergelijke, wordt buiten beschouwing gelaten.

Hieronder staan enkele voorbeelden van een netto maandinkomen tot 110 procent van het sociaal minimum:

  • Alleenstaande > 21 jaar € 1.046,80
  • Alleenstaande ouder > 21 jaar € 1.345,89
  • Gehuwden > 21 jaar € 1.495,44
  • Alleenstaande > pensioengerechtigde leeftijd € 1.148,41
  • Gehuwden > pensioengerechtigde leeftijd € 1.580,72

Ontving u op 1 september 2014 een uitkering van de gemeente Veendam (WWB, IOAW, IOAZ), dan krijgt u in december 2014 het bedrag automatisch op uw bankrekening gestort. U hoeft hiervoor niets te doen.

Weet u niet of u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u hiervoor op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur contact opnemen met de gemeente via t. 0598 694694.

Aanvragen van de tegemoetkoming
Voldoet u aan de voorwaarden, maar ontvangt u geen uitkering van de gemeente, dan kunt u vanaf  22 oktober 2014 het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming ophalen bij de balie van Werk & Inkomen op het werkplein in Veendam (Jan Salwaweg 3). U kunt daar terecht op werkdagen tussen 09.00 – 16.00 uur. 

U kunt het aanvraagformulier hieronder ook downloaden. U kunt tot uiterlijk 15 december 2014 een aanvraag indienen.

Wanneer u daadwerkelijk recht heeft op de tegemoetkoming, dan vindt de uitbetaling van de tegemoetkoming nog in 2014 plaats.

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014  downloaden.