Regio

Bijen krijgen het beter in GroningenPROVINCIE - Slootkanten, bosjes, bijenhotels, bloemenstroken langs akkers - de bij krijgt het beter in Groningen. Aan de nestgelegenheid en voedselvoorzieningen voor de bij wordt de komende jaren hard gewerkt. Dat heeft gedeputeerde Henk Staghouwer afgesproken met de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Landschapsbeheer Groningen en LTO-Noord.

De provincie Groningen stelt een budget van 46.000 euro beschikbaar, waarvoor deze organisaties voorlichting over de bij gaan geven aan boeren en natuurbeheerders. Ook stellen ze bloemenzaad aan boeren beschikbaar, zodat het voedselaanbod voor de bij langs akkerranden in de provincie toeneemt. In Oost-Groningen wordt het project 'Bijen in de akkers' voortgezet.

Gedeputeerde Staghouwer heeft hiermee de motie uitgewerkt die Provinciale Staten vorig jaar aannamen. Daarin werd om meer aandacht gevraagd voor de bij. Het gaat al jaren slecht met de bijen in Nederland. Dat komt door een beperkt voedselaanbod, het gemis aan goede nestplaatsen en bedreigingen door parasieten, zoals de Varroamijt.

De Natuur- en Milieufederatie en Landschapsbeheer Groningen zetten een netwerk op waar gemeenten, de waterschappen, natuurbeheerders en de afdeling beheer van provincie zelf deel van uitmaken. Waar mogelijk komen speciaal beheerde wegbermen, slootkanten, bosjes en andere plekken, waar het voor de bij goed toeven is. Boeren krijgen informatie hoe zij in hun bedrijfsvoering meer rekening kunnen houden met de bij. Langs de Oostelijke en Zuidelijke ringweg om Groningen komen bijenhotels, waar bijen ook kunnen overwinteren.